Đọc tài liệu, là một cách hay để bạn tự học SEO.

Và nếu bạn đọc được tài liệu tiếng Anh thì càng tốt.

Dưới đây là danh sách các tài liệu SEO mà Quang đã từng đọc, và thấy chất lượng.

Let’s go!!

 

Cách hoạt động của Google

 1. Hướng dẫn Trình khởi động Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm của Google, Google Inc (nên đọc). Xem tại đây.
 2. The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine của Larry Page và Sergey Brin, đồng sáng lập Google). Xem tại đây.
 3. Search Quality Evaluator Guidelines, Google Inc. Xem tại đây.
 4. History of Google Algorithm Updates của Search Engine Journal. Xem tại đây.
 5. Combating Web Spam with TrustRank của Zoltan Gyongyi, Hector Garcia-Molina và Jan Pedersenm, Stanford University and Yahoo! Inc). Xem tại đây.
 6. Topic-Sensitive PageRank: A Context-Sensitive Ranking Algorithm for Web Search của Taher H. Haveliwala, Stanford University). Xem tại đây.

 

Nghiên cứu từ khóa

 1. Keyword research for SEO: The Definitive Guide (2018 Updated)của Brian Dean, BacklinkO. Xem tại đây.
 2. How To Do Keyword Research for SEO– Ahrefs’ Guide (nên đọc). Xem tại đây.
 3. Keywords Explorer 2.0 by Ahrefs: Setting new standards for keyword research, Ahrefs (nên đọc). Xem tại đây.
 4. How To Gauge Keyword Difficulty And Find The Easiest Keywords To Rank Forcủa Ahrefs. Xem tại đây.
 5. Find the most profitable keywords with the help of Rank Tracker, Link Assistant. Xem tại đây.
 6. A step-by-step guide to competitor-based keyword researchcủa Lewis Parrott, Authority Hacker. Xem tại đây.
 7. Keyword Mapping: The Most Important Aspect Of On-Page Seocủa SEO Brother. Xem tại đây.
 8. Ahrefs’ SEO metrics explained: What they mean and why they’re so goodcủa Ahrefs. Xem tại đây.

 

Tối ưu website

 1. Hướng dẫn trỏ tên miền về Hosting GoDaddy, NameCheap, Google Domains, 1&1, Z.com… , Canh Me. Xem tại đây.
 2. Hướng dẫn chi tiết nhất cách sử dụng plugin Yoast SEO, ThuThuatWP. Xem tại đây.
 3. Hướng dẫn sử dụng Plugin nén ảnh Imagify cho WordPress, Đức Anh Plus. Xem tại đây.
 4. An Introduction to WordPress Security, Sucuri Security. Xem tại đây.
 5. The Beginner’s Guide to LiteSpeed Cache for WordPress, LiteSpeed Blog. Xem tại đây.
 6. Google PageSpeed Insights – Scoring 100/100 with WordPress, KeyCDN. Xem tại đây.
 7. Page speed optimizationcủa Varvy. Xem tại đây.
 8. 4 thủ thuật tối ưu website sử dụng Hosting cPanel, Canh Me. Xem tại đây.
 9. Cài đặt mã theo dõi Google Analytics và xác minh Google Webmaster Tools cho website, Nguyễn Cao Tú. Xem tại đây.
 10. Are You Setting Up WordPressFor SEO Success? của Dan Shure, Moz. Xem tại đây.
 11. What is an XML sitemap and why you should have one?Yoast SEO. Xem tại đây.
 12. How to Stop WordPress Comment Spam, Kinsta. Xem tại đây.
 13. The Ultimate WordPress Security Guide – Step by Step (2018), WP Beginner. Xem tại đây.
 14. 5 Reasons Why HTTPS Should Be Enabled on Your Website, HubSpot. Xem tại đây.

 

Tối ưu Onpage SEO

 1. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình plugin Yoast SEO của anh Thạch Phạm (nên đọc). Xem tại đây.
 2. On-Page SEO in 2017: How to Optimize for RankBrain and Semantic Search, Link Assistant (nên đọc). Xem tại đây.
 3. On-page SEO for Natural Language Processing (NLP) của Briggsby. Xem tại đây.
 4. Image SEO: Optimizing images for search engines, Yoast SEO. Xem tại đây.
 5. 14 Important Image SEO Tips You Need to Know của Ryant Clutter, Search Engine Land. Xem tại đây.

 

Tối ưu Content SEO

 1. 10 lời khuyên của David Ogilvy về viết Tiêu đề quảng cáo  của David Ogily. Xem tại đây.
 2. We Analyzed 100 Milion Headlines. Here’s What We Learned (New Research) của BuzzSumo. Xem tại đây.
 3. Hướng Dẫn Xây Dựng Authority Site (2017 Edition) – Phần #3: Content Marketing của LamNguyenZ (nên đọc). Xem tại đây.
 4. 6 Steps to a Panda-Proof Content Quality Auditcủa Katherine Stepanova, Link Assistant. Xem tại đây.
 5. How To Build a Content Inventorycủa Patrick Hathaway, URL Profiler. Xem tại đây.
 6. How to Do a Content Audit [Updated for 2017] của Everett Sizemore, Moz. Xem tại đây.
 7. How to Improve Title Tag CTR by 20%+ của Siege Media. Xem tại đây.
 8. Mẩu tin tuyển dụng CTV Content SEO của Quang. Xem tại đây.

 

Liên kết nội bộ

 1. The Google Pagerank Algorithm and How It Workscủa Ian Rogers, Princeton University (nên đọc). Xem tại đây.
 2. The SEO Guide to Internal Linkingcủa Yauhen Khutarniuk, Link Asistant (nên đọc). Xem tại đây.
 3. The ultimate guide to Site Structurecủa Marieke van de Rakt, Yoast SEO ( nên đọc). Xem tại đây.
 4. The Ultimate Guide to Internal Link Building for Incredible Results của Mathew Woodward. Xem tại đây.
 5. The Ultimate Guide To Site Architecture của Perrin Carrell, Authority Hacker. Xem tại đây.
 6. Categories vs Tags – SEO Best Practices for Sorting your Content của WPBeginner. Xem tại đây.
 7. Are You Setting Up WordPress For SEO Success? của Dan Shure, Moz. Xem tại đây.

 

Technical SEO

 1. Quick guideline của Website Auditor. Xem tại đây.
 2. Crawl Error report (website) của Google WebMaster. Xem tại đây.
 3. Build and submit a sitemap, Google. Xem tại đây.
 4. Is a 301 or 302 redirect best for SEO?  của Bryson Meunier, SEL. Xem tại đây.
 5. Technical SEO Checklist: 9 Steps to a Technically Perfect Site in 2017 của Masha Maksimava, Link Assistant. Xem tại đây.
 6. 16-Step SEO Audit Process To Boost Your Google Ranking  của Ahrefs. Xem tại đây.
 7. Step by Step Guide to Technical SEO Checklist  của WEBRIS. Xem tại đây.
 8. 9 Lesson Learned From A Site Redesign: How To Prepare When Your Site Changes của Christina Miagowicz, Seer InterActive. Xem tại đây.
 9. Google Adds URL Parameter Options to Google Webmaster Tools của Vanessa Fox, Search Engine Land. Xem tại đây.
 10. How to Make Dynamic Pages SEO Friendly của The Content Works. Xem tại đây.
 11. The 4 Pillars of Mastering Google Website Crawl  của Rowan Collins. Xem tại đây.

 

Google RankBrain

Google RankBrain

 1. Google RankBrain: The Definitive Guide của BacklinkO. Xem tại đây.
 2. FAQ: All about the Google RankBrain algorithm  của Search Engine Land. Xem tại đây.
 3. 5 ways SEO experts say you should optimize for RankBrain  của Search Engine Land. Xem tại đây.
 4. Entity là gì? Tại sao Entity Building là định hướng nghiên cứu của GTV trong 2018?, của GTVSEO. Xem tại đây.

Knowdge Graph & Schema

 1. Introducing the Knowledge Graph: things, not strings  của Google Blog. Xem tại đây.
 2. What is Schema Markup & Why It’s Important for SEO  của Search Engine Journal. Xem tại đây.
 3. Does Google Use Latent Semantic Indexing?  của Bill Slawski. Xem tại đây.

Sematic Search

 1. Introduction Structure Datacủa Google. Xem tại đây.
 2. What Is Semantic Search and What Should You Do About It? của Moz. Xem tại đây.
 3. On-Page SEO in 2017: How to Optimize for RankBrain and Semantic Search của Link Assistant. Xem tại đây.
 4. Cloud Nature Language GoogleXem tại đây.
 5. Topic Clusters: The Next Evolution of SEO  của HubSpot. Xem tại đây.
 6. How to Implement the Topic Clusters Model, Step-By-Step của Arash Asli. Xem tại đây.

Trải Nghiệm Người Dùng

 1. Dwell Time: Is it really a ranking factor? (And if so, should you care?) của Ahrefs. Xem tại đây.
 2. 11 Hacks to Increase Visitors’ Average Time Spent on Site  của OptinMonster. Xem tại đây.

 

Buildlink

 1. SEO Signals Framework của Steven Kang. Xem tại đây.
 2. Search Quality Guideline 2018 của Google. Xem tại đây.
 3. What makes a high-quality backlink?, của Ahrefs. Xem tại đây.
 4. The Definition of the High Quality Backlink của CognitiveSEO. Xem tại đây.
 5. 7 “White Hat” Link Types that Can Get you Penalized in 2018 của Rick Lomas. Xem tại đây.
 6. Những lưu ý khi sử dụng PBN để có hiệu quả tốt nhất của anh Lê Thanh Sang. Xem tại đây.
 7. Find Your Competitor’s Recurring Backlink Sources with this Simple (yet little known) Hack của David McSweeney, Ahrefs. Xem tại đây.
 8. How to create links from Day 1 to Page 1 của Matt Diggity. Xem tại đây.
 9. 21 Steps Guide On How To Get Top 10 Rankings on Google của Link Management. Xem tại đây.
 10. A Complete Guide to Anchor Text Optimization for 2018 của Matt Diggity. Xem tại đây.

 

Google Map

 1. Improve your local ranking on Google của Google.
 2. Whitespark’s Super Fantastic Guide to Optimizing Google My Business của Whitespark.
 3. Case Study: Thống trị Google Map hàng loạt từ khóa của em Đỗ Anh Việt, GTVSEO (nên đọc).
 4. SEO Google Map của Đình Tĩnh, SEO Leadgle.
 5. Google Local Map Strategy của Steven Kang.
 6. The Ultimate Guide to Google My Businesscủa Aja Frost, HubSpot.
 7. Cách vượt cập nhật thông tin Google Map của Group Google Business Việt Nam. Các tài liệu tại đâytại đâytại đâytại đây.
 8. Best kept local SEO ranking secrets của Group SEO Signals Lab.
 9. Series Local SEO của Moz.

 

Social SEO

 1. Chiến lược Social SEO của Đình Tỉnh, Kyna.vn.
 2. LinkedIn SEO – 30 Tips to Increase Your Visibility của Brian Shumway, Indeed.
 3. How to Get Your Medium Stories to Rank on The Front Page of Google của Mike Fishbein.
 4. YouTube SEO: How to Rank YouTube Videos in 2018 của Brian Dean, BacklinkO.
 5. 10 Pinterest SEO Tips That Will Set You up for Sucess của Clark Boyd, SEJ.
 6. Site Case Study của Bill Hartzer.
 7. How Social Media Helps SEO [Final Answer] của Search Engine Journal.
 8. 7 worthwhile ways to automate social media của John Rampton, Mashble.
 9. Cách đăng bài trên diễn đàn hiệu quả, cả SEO lẫn Marketing của bạn JamViet.
 10. Forum seeding – Thời oanh liệt nay còn đâu của anh Lê Anh Tuấn.
 11. SEO Guide For Forum Owners: Do’s And Don’tscủa John Rampton.
 12. [FULL] Lên kế hoạch nội dung – Anchor – từ khóa cho dự án SEO của Admin Băng Tâm, IDICHVUSEO.
 13. 90 SEO Experts Talk White Hat Link Building, Outsourcing And Scaling của Ahrefs (nên đọc).
 14. How to Build Backlinks in 2018 (NEW Guide) của Nathan Gotch, Gotch SEO (nên đọc).
 15. The Art of the Super Web 2.0 của Nathan Gotch, Gotch SEO (nên đọc).
 16. Finding ‘easy’ and ‘must have’ links with Clique Hunter (with video) của Ken McGaffin, Majestic.
 17. 15 Ethical Ways to Use Black Hat SEO Techniques của Joshua Uebergang, Monitor Backlink.
 18. How to Do Guest Posting Today: Your 3-Step Guide của SEJ. Xem tại đây.
 19. 13 Ways to Improve Backlinks That You Already Have của Christoph C.Cemper, Link Research Tools.
 20. Trust Tiering: Stacking DA to Increase Site Trust của Matt Diggity, Diggity Marketing.
 21. GSA Search Engine Ranker Hướng Dẫn Sử Dụng & Tối Ưu của Nguyễn Hoàng Thái.
 22. Quản lý dự án SEO như nào cho chuyên nghiệp của Tiến Anh Plus.
 23. Private Blog Network – Hướng dẫn xây dựng BPN mới nhất 2018 của Tiến Anh Plus.
 24. Private Blog Network Guide – How to build a safe PBN that will last you for years của DomCop.
 25. How to Boost your PBNs with Topical Relevance của Matt Diggity, Diggity Marketing.
 26. Next Generation PBNs – The Secret to Supercharging Your Backlinks của Matt Diggity, Diggity Marketing.
 27. How to Test Your PBNs Before Adding Them to Your Network của Matt Diggity, Diggity Marketing.

 

Xử lý sự cố

 1. How to Use the Duplicate Content Checker, URL Profiler. Xem tại đây.
 2. Panda – Proof Content Audit for Your Site, Link Assistant. Xem tại đây.
 3. Consolidate duplicate URLs, Google Search Console. Xem tại đây.
 4. Finding and Auditing Thin Content to Improve SEO, Glen Dimaandal. Xem tại đây.
 5. 5 Common WordPress Duplicate Content Issues & How to Fix Them, Adam Riemer. Xem tại đây.
 6. Ecommerce Product Pages: How to Fix Duplicate, Thin & Too Much Content, Ken Lyons. Xem tại đây.
 7. Ecommerce SEO: A Simple (But Complete) Guide for 2018, Ahrefs. Xem tại đây.
 8. Thin & Duplicate Content: eCommerce SEO, InFlow. Xem tại đây.
 9. The Ultimate Guide Use robots.txt, Yoast SEO. Xem tại đây.
 10. Trang báo cáo nội dung vi phạm bản quyền lên GoogleXem tại đây.
 11. Syndicated Content: Why, When & How, SEL. Xem tại đây.
 12. Parsing pages: Is it better to update or remove thin content? của SEL. Xem tại đây.
 13. How long does it take to deindex low-quality or thin content published by accident? [case study] của Glenn Gabe, SEL. Xem tại đây.

 

Quản lý dự án SEO

 1. KPIs for SEO: measuring SEO success của Marcus Miller, Search Engine Land. Xem tại đây.
 2. KPI’s and Monthly Objective Metrics for People Who Do SEO của Richard Baxter, Moz. Xem tại đây.
 3. Google Organic CTR History của Advanced Web Ranking. Xem tại đây.
 4. Your Basic 12 Month SEO Plan For A New Site của SERPSTAT. Xem tại đây.
 5. 6 Advanced SEO Strategies & Techniques for 2018 [with Case Studies] của Kaiserthesage. Xem tại đây.
 6. SEO Pricing: ~350 Agencies, Consultants, and Freelancers Reveal How Much SEO Costs in 2018 [New Research] của Ahrefs.  Xem tại đây.
 7. SEO traffic drop: who to blame and what to do?, của Aleksandra Pautaran, Link Assistant. Xem tại đây.
 8. How to Clean a WordPress Hack của Sucuri Security (nên đọc). Xem tại đây.
 9. Spam Score: Moz’s New Metric to Measure Penalization Risk của Moz. Xem tại đây.
 10. Link Analysis | URL Profiler Knowledge Base của URL Profiler. Xem tại đây.
 11. SEO Website Redesign Checklist: Don’t Mess Up Your Site Trafficc ủa SeerInteractive. Xem tại đây.
 12. Step By Step: Unnatural Links Manual Action Removal Guide, tổng hợp của Anamarija Barun. Xem tại đây.
 13. Tác vụ thủ công do Quang viết (nên đọc). Xem tại đây.

Chúc bạn thành công nhé.

Author

Chào bạn, tôi là Quang Silic, Founder và CEO của Công ty TNHH Dịch vụ SEO Quang Silic. Nhờ đam mê SEO, tôi đã làm nghề được 7 năm, với nhiều trải nghiệm. Hi vọng bạn sẽ tìm được nhiều điều thú vị từ trang web của mình.

Comments are closed.