BƯỚC 1:

  • Chuyển khoản theo thông tin sau:
    • Tên tài khoản: Trần Ngọc Quang – TP Bank – Số tài khoản: 10973576158
    • Số tiền: 3.399.00 đồng (học viên mới) hoặc 2.999.000 đồng (học viên cũ, hoặc đăng ký nhóm từ 2 người)
    • Nội dung chuyển khoản: Tên bạn – SDT – Audit SEO

BƯỚC 2:

  • Liên hệ chúng tôi qua kênh ZALO để xác nhận thông tin đăng ký, và nhận tài khoản đăng nhập khóa học

NOTE:

  • Ngoài khóa học Audit SEO, bên Quang còn có khóa học SEO tổng thể, chuyên dành cho các bạn làm SEO mới vào nghề, hoặc có dưới 3 năm kinh nghiệm. Chương trình học đầy đủ kiến thức để bạn tự triển khai một dự án SEO hoàn chỉnh. Bạn xem thêm thông tin ở đây nhé: https://quangsilic.com/khoa-hoc-seo
  • Học phí khóa học SEO tổng thể là 1.199k, học phí khóa học Audit SEO là 3.399k. Nếu mua đồng thời cả hai khóa học, bạn sẽ được giảm 20% tổng học phí, chỉ còn 3.678.000k ( 1.999k + 3.399k = 4.598k * 80% = 3.678.000k).