KIẾN THỨC SEO

Tối ưu tốc độ WordPress

Chọn hosting (40%)

 

Tối ưu hosting (20%)

 • Vào cPanel.
 • Nâng cấp lên PHP 7.1 / PHP 7.2. Phần Software / Select PHP Version.
 • Kích hoạt opcache.
 • Cài Let’s Enscrypt. Check hỗ trợ HTTP/2. Tool.
 • Kích hoạt memcached, cài plugin Memcached Is Your Friend nếu hosting hỗ trợ memcached. Hướng dẫn.

 

Tối ưu plugin (30%)

 • Cài plugin tạo cache như LiteSpeed Cache / WP Rocket / W3 Total Cache… và bật cache.
 • Nén các file HTML, CSS, Javascript.
 • Inline code CSS, Javascript.
 • Thận trọng khi nối file CSS, Javascript và Load CSS Asynchronously vì dễ vỡ giao diện.
 • Cài plugin nén ảnh (như Imagify, WP Smush…) hoặc nén ảnh trước khi upload (Tool: TinyPNG, Kraken …).

 

Tối giản nhu cầu (10%)

 • Chọn theme, giao diện có thiết kế đơn giản.
 • Gỡ bỏ các plugin không cần thiết hoặc trùng lặp.

 

Xem thêm: 

 

Tài liệu tham khảo

 • 4 thủ thuật tối ưu website sử dụng Hosting cPanel của Canh Me. Xem tại đây.
 • Tiêu chuẩn của một hosting dành cho WordPress của WP Căn Bản. Xem tại đây.
 • Google PageSpeed Insights – Scoring 100/100 with WordPress của CDN. Xem tại đây.
 • The Ultimate Guide to Image Optimization for WordPress của Marko Prelec. Xem tại đây.
 • Cách tăng tốc WordPress với LiteSpeed Cache của Thủ Thuật WP. Xem tại đây.
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng plugin WP Rocket của WP Căn Bản. Xem tại đây.
 • The Difference Between GTmetrix, PageSpeed Insights, Pingdom Tools and WebPagetest của GTMetrix. Xem tại đây.

0 Comments to “Tối ưu tốc độ WordPress”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *