HELLO WORLD

Phần 12: Xử lý sự cố SEO

CÁC SỰ CỐ SEO

 1. Bị Google phạt. Kiểm tra tác vụ thủ công.
 2. Bị hack/host tạch. Đổi theme, đổi host. Site bự quá thì mời trùm về xử.
 3. Nội dung mỏng và trùng lặp. Xóa bài / gộp bài, 301 redirect, noindex vài thứ.
 4. Bị spam. Cài plugin chống spam + nhờ hosting hỗ trợ.
 5. Redirect quá nhiều.Check lại các link redirect. Cái gì không cần thiết, bỏ đi.
 6. Bị bơm link bẩn. Dissavow link. Bơm thêm Social + chạy Adword nếu cần thiết.
 7. Google update thuật toán. Đọc tài liệu nhiều vào. Search Engine Land / Search Engine Watch.
 8. Thiết kế lại giao diện. Link gãy tè le. Sửa lại link gãy. Nhiều quá thì 301 redirect.
 9. Đối thủ trâu quá. Xin thêm tiền sếp chơi tiếp.

Quay lại từ đầu

 

Tài liệu tham khảo

 • SEO traffic drop: who to blame and what to do?, của Aleksandra Pautaran, Link Assistant. Xem tại đây.
 • How to Clean a WordPress Hack của Sucuri Security (nên đọc). Xem tại đây.
 • Spam Score: Moz’s New Metric to Measure Penalization Risk của Moz. Xem tại đây.
 • Link Analysis | URL Profiler Knowledge Base của URL Profiler. Xem tại đây.
 • SEO Website Redesign Checklist: Don’t Mess Up Your Site Traffic của SeerInteractive. Xem tại đây.
 • Step By Step: Unnatural Links Manual Action Removal Guide, tổng hợp của Anamarija Barun. Xem tại đây.
 • Tác vụ thủ công do Quang viết (nên đọc). Xem tại đây.
DMCA.com Protection Status