QUAN TRỌNG

Trao đổi backlink

Buildlink là một công việc vô cùng vất vả.

Nếu build link tay, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian.

Nếu đi mua link, bạn cần tìm nguồn link chất lượng, và …. tốn tiền.

Sau một thời gian làm việc, Quang đã tìm ra được một cách.

Để giúp bạn có được backlink ngon và miễn phí.

Đó là trao đổi backlink.

ĐĂNG KÝ NGAY

 

Cách vận hành của hệ thống

Để làm được việc này, Quang và các bạn sẽ tạo ra một hệ thống chia sẻ thông tin.

Các bạn cho Quang biết tên miền + chủ đề trang web + thông tin liên hệ của bạn.

Quang sẽ tổng hợp lại thành một file, và chia sẻ lại file này với bạn.

Sau đó, bạn vào hệ thống tìm website có chủ đề liên quan với bạn, và tiến hành liên lạc với người chủ sở hữu để trao đổi backlink.

 

Các nguyên tắc trao đổi backlink

Để hệ thống được vận hành lâu dài, Quang đưa ra 4 nguyên tắc sau: công khai, công bằng, bảo mật và không thương mại hóa.

  1.  Công khai. Thông số của website sẽ được Quang lấy từ nguồn Ahrefs, và public công khai (RefDomain, Backlink, Keyword và Traffic).
  2. Công bằng. Link trao đổi theo nguyên tắc : 1 đổi 1.
  3. Bảo mật. Tên trang website sẽ được bên Quang bảo mật hoàn toàn. Bên Quang chỉ public thông số của website, không public tên website.
  4. Không thương mại hóa. Chỉ lấy link đổi lấy link. Không mua bán link bằng tiền.

 

Tham gia hệ thống

Nếu có nhu cầu, mời bạn đăng ký thông tin vào đường link sau nhé.

ĐĂNG KÝ NGAY

Sau khi bạn đăng ký, Quang sẽ update thông tin, và gửi cho bạn đường link đăng nhập vào xem hệ thống.

Have fun!

P/S:

  • Ngày 8/9/2019: Hệ thống đã có 27 website của anh em )
  • Ngày 12/9/2019: Đã có 270 website 🙂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *