Tạp chí Y học Cộng đồng

Tạp chí Y học Cộng đồng (Journal of Community Medicine) là Tạp chí học thuật trong lĩnh vực Y học, có bình duyệt của Viện sức Khỏe Cộng đồng-Tổng hội Y học …

Source: Tạp chí Y học Cộng đồng

Guide for Author | Tạp chí Y học Cộng đồng

Tạp chí Y học Cộng đồng là tạp chí học thuật trong lĩnh vực Y học có bình duyệt …

Source: Guide for Author | Tạp chí Y học Cộng đồng

Category Archives: Tạp chí Y học cộng đồng

Từ tháng 1 năm 2021, Tạp chí Y học Cộng đồng đã được chấp nhận làm thành viên của tổ chức Crossref – Cơ quan đăng ký nhận dạng đối tượng kỹ thuật số (Digital …

Source: Category Archives: Tạp chí Y học cộng đồng

Y Học Cộng Đồng – Vì sức khỏe cộng đồng

Dự án “Y học cùng cộng đồng” phổ biến những kiến thức y học và thường thức về chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng Việt Nam.

Source: Y Học Cộng Đồng – Vì sức khỏe cộng đồng

Tạp chí xuất bản Tiếng Việt | Tạp chí Y học cộng đồng

Chinhphu Hội đồng Giáo sư nhà nước Bộ Y tế Tổng hội Y học Việt Nam Đại học Y Hà Nội Học viện quân y Viện vệ sinh dịch tễ trung ương Medicom Covid19 Liên hệ …

Source: Tạp chí xuất bản Tiếng Việt | Tạp chí Y học cộng đồng

Y Học Cộng Đồng – Home | Facebook

Y Học Cộng Đồng, Ho Chi Minh City, Vietnam. 83398 likes · 8967 talking about this. Y Học Cộng Đồng cung cấp thông tin xác thực về y tế vì được biên…

Source: Y Học Cộng Đồng – Home | Facebook

Tạp chí Y tế công cộng – Vietnam Journal of Public Health

Tạp chí Y tế Công cộng Việt Nam là cơ quan chính thức của Hội Y tế Công cộng Việt … ung thư, HIV/AIDS, chấn thương, dược phẩm cộng đồng, chính sách y tế, …

Source: Tạp chí Y tế công cộng – Vietnam Journal of Public Health

Tap chi Y Hoc Thanh Pho Ho Chi Minh

Hồ Chí Minh có nhiệm vụ thông tin y học và sức khỏe cộng đồng cho các đối tượng trong ngành Y. Tạp chí được xuất bản với hai thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh.

Source: Tap chi Y Hoc Thanh Pho Ho Chi Minh

bài nghiên cứu gốc – Tap chi Y Hoc Thanh Pho Ho Chi Minh

Hồ Chí Minh có nhiệm vụ thông tin y học và sức khỏe cộng đồng cho các đối tượng trong ngành Y. Tạp chí được xuất bản với hai thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh.

Source: bài nghiên cứu gốc – Tap chi Y Hoc Thanh Pho Ho Chi Minh

Author

Comments are closed.