Không làm khổ mình khổ người | Thư viện Thầy Thông Lạc

“KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH KHỔ NGƯỜI”. Các con học với Thầy theo đường lối tu tập của Phật là để nhắm vào sự giải quyết đau khổ và sanh tử của các con, chớ không phải …

Source: Không làm khổ mình khổ người | Thư viện Thầy Thông Lạc

ĐẠO ĐỨC KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH – Nguyên Thủy Chơn Như

Bởi vì, con người ai cũng muốn sống an vui, hạnh phúc, chứ không có mấy ai muốn sống khổ đau bao giờ. Vì thế, chúng ta tự bắt buộc chúng ta làm thiện, sống …

Source: ĐẠO ĐỨC KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH – Nguyên Thủy Chơn Như

SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH KHỔ… – Thư viện Thầy Thông …

[“Các con không thấy đạo đức của đạo Phật sao? “KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH KHỔ NGƯỜI”. Các con học với Thầy theo đường lối tu tập của Phật là để nhắm vào sự giải quyết …

Source: SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH KHỔ… – Thư viện Thầy Thông …

Không làm khổ mình, khổ người – Bốn quả Thanh Văn

Oct 15, 2018 — Muốn khuyên người thì hãy xét lại mình; mình sống có đúng đạo đức làm người chưa? Mình có làm gương hạnh đạo đức cho ai chưa? Tất cả mọi người …

Source: Không làm khổ mình, khổ người – Bốn quả Thanh Văn

Đạo đức làm người: sống không làm khổ mình khổ người

Cho nên muốn làm người không phải dễ, người xưa nói: “làm người khó! làm người khó !” Đừng bảo rằng: “Trời sanh sao để vậy, sống tự nhiên cho khỏe hơn”, đó …

Source: Đạo đức làm người: sống không làm khổ mình khổ người

Suy ngẫm về thói ích kỷ – Sống không làm khổ mình, khổ …

Sống trong cộng đồng, sẻ chia là cần thiết. Nhưng tiếc thay, “thói ích kỷ” vẫn đang tồn tại như một xu thế của xã hội hiện đại, con người bị cuốn vào vòng xoáy …

Source: Suy ngẫm về thói ích kỷ – Sống không làm khổ mình, khổ …

Học cách sống không làm khổ mình, khổ người

Mar 23, 2018 — Đạo đức đó là những hành động hàng ngày của chúng ta không làm khổ mình, khổ người. Con người ta ai cũng có lòng tham: tham tiền bạc, vật chất, …

Source: Học cách sống không làm khổ mình, khổ người

Videos

Sống không làm khổ mình khổ người- Thích Thông Lạc

Thế Nào Là Không Làm Khổ Mình, Khổ Người? – Chánh Pháp …

Đức từ tâm sống không làm khổ mình khổ người – Lời Phật …

Đừng Tự Làm Khổ Mình Khổ Người – Nghe Phật Dạy ĐẠO …

Author

Comments are closed.