SEO PROFY

Xin giới thiệu với anh em, một blog của Nga Ngố (Ukraine), rất mạnh về thực thi SEO.
Các hướng dẫn kỹ thuật được viết rất chất lượng, đỡ lòng vòng như của Ahrefs.
Mỗi tội tiếng Nga.
Anh em dùng Google dịch từ tiếng Nga sang tiếng Anh để đọc nhé.
Hãy bắt đầu bằng bài viết này: https://seoprofy.ua/blog/prodvizhenie-sajtov/why-backlinks ( Tạm dịch: Lí do thực sự khiến backlink của bạn không phát huy hiệu quả).
SEO PROFY 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *