QUY TRÌNH SEO

Phần 3: Tối ưu SEO Onpage & Content SEO

Version 3

Lên plan ContentSEO

 • Dựa vào ý nghĩa bộ từ khóa đã nhóm trong KeywordMap
 • Dựa vào hiểu biết ngành nghề
 • Dựa vào cấu trúc 5W – 1H  ( What, Who, When, Where, Why, How).
 • Dựa vào phân tích đối thủ
  • Dùng trình duyệt ẩn danh, search từ khóa
  • Tham khảo nội dung của đối thủ

OnpageSEO

 • Tiêu đề: chứa từ khóa + hấp dẫn + tham khảo TOP 10 đối thủ
 • Meta description: chứa từ khóa + trả lời ngắn gọn được mong muốn người dùng
 • Đoạn mở đầu: chứa từ khóa + tóm tắt được nội dung của bài viết
 • Các thẻ H (H2, H3…): tóm tắt được nội dung đoạn văn + chứa từ khóa chính xác / biến thể
 • Bố cục: ưu tiên dùng câu ngắn, đoạn văn ngắn
 • Liên kết nội bộ: làm riêng trong phần Liên kết nội bộ
 • Định danh thương hiệu
 • Outlink: có outlink ra trang uy tín cùng lĩnh vực (từ 3 – 4 link/ bài viết 800 – 1.000 từ)
 • Hình ảnh: có hình ảnh minh họa, 3 – 4 tấm bài viết 800 – 1.000 từ
 • Video: chèn video Youtube, ưu tiên video của doanh nghiệp
 • Schema: dùng Schema rating / Event / FAQ (dùng plugin kk Star Ratings, WP SEO Structured Data Schema)

Phần tiếp theo:

 

Version 2

 • Unique (quan trọng nhất). Kiểm tra bằng văn phong + tool: CopyScape.
 • Dễ đọc. Dùng từ phổ thông + dùng các đoạn ngắn 2 – 3 câu (quan điểm cá nhân).
 • Có cấu trúc.
  • Mỗi đoạn có câu mở đầu, triển khai, kết thúc.
  • Ưu tiên gạch đầu dòng.
 • Có hình ảnh + có video.
 • Có internal link. Internal link, bằng anchor text là từ khóa chính xác (dùng SERPLAB).
 • Có outlink. Ra trang web thứ 3 liên quan, uy tín. Mở new tab.
 • Tiêu đề. Thật hấp dẫn + có chứa từ khóa. Tham khảo tiêu đề, meta description của Google Adword.
 • Từ khóa.
  • Đặt từ khóa trong các thẻ H (H2, H3…).
  • Đặt từ khóa rải rác trong bài viết (đoạn đầu, giữa, cuối).
  • Đảm bảo mật độ từ khóa SEO là cao nhất so với các từ khóa khác. Check bằng addon SEO Quake, phần Desity.
  • Nếu từ khóa dài, cắt ra thành các nhóm từ ngắn, và đặt chúng gần nhau.

Version 1

Content SEO

 • Check lỗi ngữ pháp.
 • Check bố cục (ngắt dòng, viết hoa, đánh số thứ tự…).
 • Check văn phong, dễ hiểu, nhất quán không?
 • Check đạo văn.
  • Tool: CopyScape.
  • Check URL (miễn phí), check văn bản (có phí).
 • Thêm hình ảnh, video minh họa.
  • 1 ảnh / 1 đoạn văn. Nguồn.
  • >= 1 video / bài viết. Nguồn.
 • Ưu tiên dùng:
  • Từ phổ thông, dễ hiểu.
  • Câu ngắn.
  • Nhiều đoạn văn nhỏ.
 • Tốc độ post bài nên đều đặn.

 

Hình ảnh

 • Ưu tiên ảnh chụp thật, chất lượng cao của shop, doanh nghiệp.
 • Nếu không có hình ảnh thật:
  • Tìm ảnh bằng Google Image.
   • Size chọn Large / Medium.
   • Usage rightsLabel for reuse with modification để tránh bản quyền.
  • Tìm trên các trang ảnh miễn phí, có giấy phép Creative Commons như:  PixaBayFlickrUnflash500px,….
  • Tìm ảnh trên các trang Social như Facebook, Instagram, Pinterest
  • Chỉnh ảnh bằng Photoshop.
 • Chèn logo công tysố điện thoại để bảo vệ thương hiệu (Photoshop).  
 • Nén ảnh.
  • Nén thủ công bằng TinyPNG , Kraken
  • Nén tự động bằng plugin WordPress.
 • Chú thích cho hình ảnh.
 • Tối ưu SEO hình ảnh.
  • Đổi tên file hình ảnh thành từ khóa không dấu,  cách nhau bằng dấu -.
  • Thẻ mô tả hình ảnh (alternative text), điền mô tả cho hình ảnh, chứa từ khóa liên quan.
  • GEO Tag (chèn tọa độ) cho hình ảnh.
  • Tool. User: langthanger45@gmail.com, password: hongphuc45
 • Tài liệu. 

 

Cách SEO từ khóa (quan trọng)

 • Nguyên tắc SEO: muốn SEO từ khóa nào, chèn từ khóa đó vào bài viết. 
 • Nếu bài viết đã đăng:
  • Dán URL bài viết đang cần SEO vào Ahrefs.
  • Lọc ra các từ khóa liên quanđồng nghĩa, chèn vào bài viết.
 • Nếu bài viết chưa đăng / đã đăng nhưng chưa có từ khóa lên TOP:
  • Nhập từ khóa mục tiêu vào keyword explorer của Ahrefs.
  • Lọc Top 10 URL của đối thủ.
  • Chọn bài viết liên quan, lượng từ khóa lên TOP cao. Lọc các từ khóa liên quanđồng nghĩa, chèn vào bài viết.
 • Nếu gặp ý tưởng mới, bổ sung nội dung ý tưởng đó cho bài viết.
 • Câu hỏi thường gặp.
  • Tool: Question,  Keyword Explorer Ahrefs.
  • Bổ sung câu hỏi, và câu trả lời thường gặp ở cuối bài viết.
 • Với từ khóa có quá nhiều kí tự, có thể cắt ra thành cụm nhỏ, và đặt gần nhau.

 

Tối ưu bài viết SEO Onpage

 • URL. Ngắn gọn, chứa từ khóa không dấu.
 • Tiêu đề. Tiêu đề chứa từ khóa (Google) + hấp dẫn người dùng (con người).
  • Tham khảo cách viết tiêu đề quảng cáo của David Ogilvy (quảng cáo truyền thống) và BuzzSumo (Social).
  • Quảng cáo truyền thống: chứa lợi ích / thông tin mới / thêm tên thương hiệu / có tên đối tượng khách hàng / có số liệu / tên địa phương.
  • Social: chứa cảm xúc / sự tò mò – hưng phấn / sự giải thích / trò chơi / chứa con số… Độ dài tiêu đề đạt sự tương tác cao nhất từ 10 – 20 từ.
 • Định dạng văn bản.
  • Làm nổi bật từ khóa bằng định dạng in đậm, in nghiêng, font chữ lớn, màu sắc….
 • Meta description.
  • Chứa từ khóa chính.
  • Có lời kêu gọi hành động.
  • Trùng khớp với nội dung bài viết.
  • Nên có cấu trúc nếu mô tả sản phẩm trong Ecomerce (nhà sản xuất, mã sản phẩm, giá, màu sắc…).
 • Độ dài bài viết, tùy vào kế hoạch nội dung:
  • Bài viết chính khoảng 2.000 từ – 3.000 từ.
  • Bài viết thông tin từ 800 – 1.500 từ.
  • Bài viết mô tả sản phẩm cụ thể (ecommerce) từ 300 – 500 từ.

 

Tài liệu tham khảo

SEO OnPage

 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình plugin Yoast SEO của anh Thạch Phạm (nên đọc). Xem tại đây.
 • On-Page SEO in 2017: How to Optimize for RankBrain and Semantic Search, Link Assistant (nên đọc). Xem tại đây.
 • On-page SEO for Natural Language Processing (NLP) của Briggsby. Xem tại đây.
 • Image SEO: Optimizing images for search engines, Yoast SEO. Xem tại đây.
 • 14 Important Image SEO Tips You Need to Know của Ryant Clutter, Search Engine Land. Xem tại đây.

 

Content SEO

 • 10 lời khuyên của David Ogilvy về viết Tiêu đề quảng cáo của David Ogily. Xem tại đây.
 • We Analyzed 100 Milion Headlines. Here’s What We Learned (New Research) của BuzzSumo. Xem tại đây.
 • Hướng Dẫn Xây Dựng Authority Site (2017 Edition) – Phần #3: Content Marketing của LamNguyenZ (nên đọc). Xem tại đây.
 • 6 Steps to a Panda-Proof Content Quality Audit của Katherine Stepanova, Link Assistant. Xem tại đây.
 • How To Build a Content Inventory của Patrick Hathaway, URL Profiler. Xem tại đây.
 • How to Do a Content Audit [Updated for 2017] của Everett Sizemore, Moz. Xem tại đây.
 • How to Improve Title Tag CTR by 20%+ của Siege Media. Xem tại đây.
 • Mẩu tin tuyển dụng CTV Content SEO của Quang. Xem tại đây.

 

One Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *