Chúa và phật ai có trước – Tam Kỳ RT

Jun 8, 2021 — Chúa Jesus được gọi là Jesus Kitô, Jesus Christ, hay Gia-tô Cơ-đốc, là người sáng lập ra Kitô giáo. Chúa Jesus là người Do Thái có tên là …

Source: Chúa và phật ai có trước – Tam Kỳ RT

Đức Phật có trước Chúa Giê-su. Vậy Đức Phật lớn hơn Chúa ?

Feb 11, 2017 — – Xin trích một đoạn của Đức Phật nói để rộng đường suy nghĩ: “Thầy không phải là vị Phật đầu tiên đã đến thế gian và Thầy sẽ không phải là vị …

Source: Đức Phật có trước Chúa Giê-su. Vậy Đức Phật lớn hơn Chúa ?

đạo thiên chúa và phật giáo đạo nào ra đời trước?

Phật giáo ra đời vào thế kỷ thứ 5 trước CN. Sớm hơn THiên chúa giáo nhiều. … Năm nay, tính theo dương lịch là 2008. … Và năm nay, cũng là năm 2552 phật lịch ( …

Source: đạo thiên chúa và phật giáo đạo nào ra đời trước?

Chúa Và Phật Ai Có Trước

Jun 1, 2021 — Theo công ty tiên tri Edgar Cayce, Chúa Jesus đã trở thành một bậc thầy Do Thái Giáo trước 12 tuổi. Từ 12 tuổi cho tới 15 hoặc 16 tuổi, ông được …

Source: Chúa Và Phật Ai Có Trước

Đức Phật có trước… – Linh Mục Mi Trầm | Facebook

Jan 9, 2019 — Cứ so sánh thử xem .Trong lịch sử nhân loại có ai bằng Chúa Giêsu , Chúa đã cho người mù được thấy , kẻ què được đi , phong cùi được sạch , …

Source: Đức Phật có trước… – Linh Mục Mi Trầm | Facebook

Chúa Và Phật Ai Có Trước – Chương 4: Chúa Trời Và Đức Phật

Sep 16, 2021 — Chúa Jesus được Điện thoại tư vấn là Jesus Kitô, Jesus Christ, tốt Gia-sơn Cơ-đốc, là người gây dựng ra Kitô giáo. Chúa Jesus là người Do Thái …

Source: Chúa Và Phật Ai Có Trước – Chương 4: Chúa Trời Và Đức Phật

Chương 4: Chúa Trời Và Đức Phật – Ai “Tối Cao” Hơn Ai ?

Oct 10, 2010 — Đức Phật có lòng trắc ẩn đối với những kẻ hung dữ, Ngài tha thứ những ai đã làm điều sai quấy, và tôn trọng các tôn giáo khác. Chúng ta thấy …

Source: Chương 4: Chúa Trời Và Đức Phật – Ai “Tối Cao” Hơn Ai ?

Đức Phật có biết Thiên Chúa không?Và nếu biết thì Ngài nhìn …

đúng là Phật có trước Chúa Giesu hơn 500 năm, nhưng Thiên Chúa thì có trước muôn đời. muôn vật chỉ là loài thọ tạo, chỉ có Thiên Chúa là anpha và omega.

Source: Đức Phật có biết Thiên Chúa không?Và nếu biết thì Ngài nhìn …

Có nên thờ cả Chúa và Phật trên một bàn thờ không?

Phật Thích Ca dạy từ bi quảng đại thương chúng sinh, Giêsu Christ dạy bác ái thương người. Phật cứu người ra bể khổ sông mê, Chúa dạy cứu người thoát cơn …

Source: Có nên thờ cả Chúa và Phật trên một bàn thờ không?

Videos

Thiên Chúa Và Đức Phật Ai Có Trước – Cha Vũ Thế Toàn …

Sự khác nhau giữa CHÚA GIÊSU và ĐỨC PHẬT – Ai có trước …

Điểm giống nhau giữa Đức Phật và Chúa Giê-su

Author

Comments are closed.