QUY TRÌNH SEO

Phần 1.2: Phân tích đối thủ

Nguyên tắc: mỗi từ khóa, sẽ có một tập đối thủ riêng

 • Xác định đối thủ
  • Lựa chọn từ khóa có độ cạnh tranh cao (lượng tìm kiếm cao, CPC cao)
  • Dùng trình duyệt ẩn danh, tìm TOP 10 URL đối thủ
  • Tìm domain đối thủ từ URL bằng VisioSpark
 • Phân tích đối thủ về mặt SEO
  • Số lượng, chất lượng nội dung
  • Số lượng, chất lượng link (internal link, backlink)
  • Trải nghiệm người dùng (giao diện, tốc độ, dễ thao tác…)
 • Phân tích đối thủ tổng quát (6Ps)
  • Phân loại đối thủ ( trực tiếp, gián tiếp)
  • Sức mạnh thương hiệu, chất lượng sản phẩm
  • Định vị thương hiệu
  • Giá cả
  • Các kênh đầu tư marketing (online, offline)
 • Xác định điểm mạnh & điểm yếu đối thủ , lên phương án hành động

Tài liệu:

 

Phần tiếp theo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *