QUY TRÌNH SEO

Phần 1.2: Phân tích đối thủ

Nguyên tắc: mỗi từ khóa, sẽ có một tập đối thủ riêng

 • Xác định đối thủ
  • Lựa chọn từ khóa có độ cạnh tranh cao (lượng tìm kiếm cao)
  • Dùng trình duyệt ẩn danh, tìm TOP 10 URL đối thủ ( hoặc SERPLAB)
  • Tìm domain đối thủ từ URL bằngWSC
 • Phân tích đối thủ về mặt SEO
  • Số lượng, chất lượng nội dung
  • Số lượng, chất lượng link
  • Năng lực của team SEO đối thủ
  • Tool check nhanh: Batch Analysis của Ahrefs
 • Phân tích đối thủ tổng quát (6Ps)
  • Phân loại đối thủ ( trực tiếp, gián tiếp)
  • Sức mạnh thương hiệu, chất lượng sản phẩm
  • Định vị thương hiệu
  • Giá cả
  • Các kênh đầu tư marketing (online, offline)
 • Xác định điểm mạnh & điểm yếu đối thủ , lên phương án hành động

Tài liệu:

 

Phần tiếp theo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *