QUY TRÌNH SEO

Phần 10: Xử lý nội dung mỏng và trùng lặp

NỘI DUNG TRÙNG LẶP

Tìm trùng lặp nội dung

Trùng lặp trong trang: 

 • Google Search Console – Search Appearance – HTML Improvements . Phần Meta description và Title tag.
 • Siteliner  (khoảng 1 USD / 100 Page) . Ví dụ.
  • Phần Duplicate Content.
  • Phần View page summary.
 • Cách xử lý:
  • Nếu trùng lặp tiêu đề, nội dung khác nhau. Sửa lại tiêu đề.
  • Nếu trùng lặp cả tiêu đề và nội dung. Xóa bài viết trùng lặp + 301 redirect.
  • Nếu nội dung tương tự nhau. Gộp bài viết + 301 redirect, hoặc dùng canonical.

Trùng lặp ngoài trang: 

 

Xử lý trùng lặp nội dung

Web bình thường

 • SEO Category.
  • Viết mô tả đầy đủ cho Category. Ví dụ.
  • Lựa chọn theme hỗ trợ hiển thị Category khi dùng WordPress.
 • SEO Tag.
  • TAG không được trùng tên CATEGOTY. 
  • TAG: SEO từ khóa không dấu + từ khóa dài. Ví dụ.
  • Nếu đủ nguồn lực: viết mô tả đầy đủ cho TAG. Demo.
  • Nếu không đủ nguồn lực: viết mô tả đầy đủ cho các TAG quan trọng + noindex các TAG còn lại.
 • Nếu copy bài viết từ nguồn thứ 3 / đồng bộ hóa nội dung
  • Để link tham khảo ở cuối bài viết.
  • Chèn thẻ cannonical về bài viết gốc (Yoast SEO, hình bánh răng). Demo.
  • Một số lĩnh vực thường áp dụng: luật, giáo dục, kế toán… Ví dụ.
 •  Trùng lặp phân trang.
  • Dùng thẻ pre& next.
  • View source code để kiểm tra các thẻ đã chèn hay chưa?  (Ctrl + U trên Chrome). Demo.
  • Yoast SEO chèn tự động thẻ pre & next. Web code tay, xem tại đây.
 • Nếu SEO web đa ngôn ngữ và đa quốc gia, dùng thẻ hreflang.
 • No-index một số trang sau bằng file robots.txt:
  • Trang đăng nhập.
  • Thông tin người dùng.
  • Thanh tìm kiếm nội bộ.
  • Section ID.
  • Các thư mục kỹ thuật nhạy cảm.
  • Tham khảo file robots.txt của Sen Đỏ, CellPhone, Wikipedia….  Tài liệu.
 • Dùng thẻ Canonical cho các trường hợp sau:
  • Một sản phẩm ở trong nhiều thư mục (WordrPress chèn tự động).
  • Sort trong Ecomerce (WooCommerce chèn tự động).
  • Filter trong Ecomerce (WooCommerce chèn tự động). Ví dụ.
  • Đồng bộ hóa nội dung lên social, bài PR… (syndicated content).
  • Cách chèn thẻ canonical, xem tại đây.
 • Nội dung các bài viết tương tự nhau (quan trọng)
  • Gom nhiều bài viết tương tự nhau thành một bài viết duy nhất.
  • 301 redirect  / chèn thẻ canonical các bài viết cũ về URL bài viết mới.
  • Lên kế hoạch nội dung ngay từ đầu, để tránh trùng lặp nội dung về sau.

 

Trùng lặp trong Ecomerce

Nếu có quá nhiều sản phẩm, có thể dùng công thức sau:

 • Tiêu đề. Tên sản phẩm + đặc tính (khối lượng / màu sắc / dung lượng / model / giá cả…).
 • Thẻ meta description. CTA (mua ngay, xem ngay…) + tên sản phẩm + các điểm khác biệt (chính hãng, bền đẹp, đời mới nhất…) ưu đãi (giảm giá, giao hàng tận nơi, trả góp…).
 • Mô tả category / product.
  • Độc nhất (unique), ngắn gọn, chứa từ khóa chính xác (và các biến thể).
  • Liệt kê, và trả lời những câu hỏi thường gặp của khách hàng về sản phẩm.
  • Ưu tiên những sản phẩm quan trọng nhất, nếu số lượng sản phẩm quá lớn.
 • Lập file Excel để xử lý trùng lặp. Demo.
 • Khai báo schema, cho những category và sản phẩm quan trọng nhất.

Bảo vệ bản quyền

 

NỘI DUNG MỎNG

Tìm nội dung mỏng

Xử lý nội dung mỏng

 • Nếu nội dung bài viết là duy nhất trên trang web.
 • Nếu có nhiều bài viết có nội dung tương tự nhau.
  • Hợp nhất các bài viết với nhau. 301 redirect bài viết cũ về bài viết mới.
 • Giới thiệu sơ lược tài liệu tham khảo. 

 

Phần tiếp theo:

 

Tài liệu tham khảo

 • How to Use the Duplicate Content Checker, URL Profiler. Xem tại đây.
 • Panda – Proof Content Audit for Your Site, Link Assistant. Xem tại đây.
 • Consolidate duplicate URLs, Google Search Console. Xem tại đây.
 • Finding and Auditing Thin Content to Improve SEO, Glen Dimaandal. Xem tại đây.
 • 5 Common WordPress Duplicate Content Issues & How to Fix Them, Adam Riemer. Xem tại đây.
 • Ecommerce Product Pages: How to Fix Duplicate, Thin & Too Much Content, Ken Lyons. Xem tại đây.
 • Ecommerce SEO: A Simple (But Complete) Guide for 2018, Ahrefs. Xem tại đây.
 • Thin & Duplicate Content: eCommerce SEO, InFlow. Xem tại đây.
 • The Ultimate Guide Use robots.txt, Yoast SEO. Xem tại đây.
 • Trang báo cáo nội dung vi phạm bản quyền lên Google. Xem tại đây.
 • Syndicated Content: Why, When & How, SEL. Xem tại đây.
 • Parsing pages: Is it better to update or remove thin content? của SEL. Xem tại đây.
 • How long does it take to deindex low-quality or thin content published by accident? [case study] của Glenn Gabe, SEL. Xem tại đây.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *