HELLO WORLD, QUY TRÌNH SEO, VỀ TÔI

Phần 10: Xử lý nội dung mỏng và trùng lặp

NỘI DUNG TRÙNG LẶP

Tìm trùng lặp nội dung

Một số cách kiểm tra:

Xử lý trùng lặp nội dung

Trùng lặp trang web bình thường

 • Thẻ Category.
  • Viết mô tả cho Category như bài viết hoàn chỉnh (700 – 1.000 từ).
  • Với WordPress, có theme hiển thị mô tả Category (như MyThemeShop), có theme không hiển thị (như Theme Junkie).
  •  Khai báo schema, để Google có thêm dữ liệu.
 • Thẻ Tag.
  • Quan trọng: tên Tag không được trùng lặp với tên Category.
  • Nếu có ít Tag và có đủ người. Viết nội dung khác biệt cho từng Tag.
  • Nếu có quá nhiều Tag và không đủ người. 
   • Các Tag quan trọng (từ khóa chính / đã có traffic / thứ hạng từ khóa). Viết mô tả khác biệt cho từng TagTool: Top Pages Ahrefs.
   • Các Tag còn lại. Dùng thẻ noindex, do-follow (Yoast SEO, hình bánh răng).
 • Nếu copy bài viết từ nguồn thứ 3 / đồng bộ hóa nội dung
  • Để link tham khảo ở cuối bài viết.
  • Chèn thẻ cannonical về bài viết gốc (Yoast SEO, hình bánh răng).
  • Một số lĩnh vực thường áp dụng: luật, giáo dục, kế toán… Ví dụ.
 •  Trùng lặp phân trang.
  • Dùng thẻ pre& next.
  • View source code để kiểm tra các thẻ đã chèn hay chưa?
  • Yoast SEO chèn tự động thẻ pre & next. Web code tay, tham khảo cách chèn tại đây.
  • Ví dụ 1,
 • Nếu SEO web đa ngôn ngữ và đa quốc gia, dùng thẻ hreflang.
 • No-index một số trang sau bằng file robots.txt:
  • Trang đăng nhập.
   • User-agent: *
   • Disallow: /admin/ 
   • Cú pháp chặn chỉ mang tính tham khảo
  • Thông tin người dùng.
   • User-agent: *
   • Disallow: /user/register/
   • Disallow: /user/password/
   • Disallow: /user/login/
   • Disallow: /user/logout/
   • Cú pháp chặn chỉ mang tính tham khảo
  • Thanh tìm kiếm nội bộ.
   • Yoast SEO tự chèn thẻ noindex, follow.  Ví dụ.
  • Section ID:
   • User-agent: *
   • Disallow: *?sid=* hoặc *?sessionid=*
   • Cú pháp chặn chỉ mang tính tham khảo
  • Các trường hợp còn lại, xem đường dẫn URL để tìm cách chặn đúng.
  • Cách noindex bằng robots.txt, xem tại đây.
 • Dùng thẻ Canonical cho các trường hợp sau:
  • Một sản phẩm ở trong nhiều thư mục (WordrPress chèn tự động).
  • Sort trong Ecomerce (WooCommerce chèn tự động).
  • Filter trong Ecomerce (WooCommerce chèn tự động).
  • Ví dụ 1, Ví dụ 2.
  • Đồng bộ hóa nội dung (syndicated content).
  • Cách chèn thẻ canonical, xem tại đây.
 • Nội dung các bài viết tương tự nhau (quan trọng)
  • Gom nhiều bài viết tương tự nhau thành một bài viết duy nhất.
  • 301 redirect  / chèn thẻ canonical các bài viết cũ về URL bài viết mới.
  • Lên kế hoạch nội dung ngay từ đầu, để tránh trùng lặp nội dung về sau.

 

Trùng lặp trong Ecomerce

Nếu có quá nhiều sản phẩm, có thể dùng công thức sau:

 • Tiêu đề. Tên sản phẩm + đặc tính (khối lượng / màu sắc / dung lượng / model / giá cả…).
 • Thẻ meta description. CTA (mua ngay, xem ngay…) + tên sản phẩm + các điểm khác biệt (chính hãng, bền đẹp, đời mới nhất…) ưu đãi (giảm giá, giao hàng tận nơi, trả góp…).
 • Mô tả category / product.
  • Độc nhất (unique), ngắn gọn, chứa từ khóa chính xác (và các biến thể).
  • Liệt kê, và trả lời những câu hỏi thường gặp của khách hàng về sản phẩm.
  • Ưu tiên những sản phẩm quan trọng nhất, nếu số lượng sản phẩm quá lớn.
 • Lập file Excel để xử lý trùng lặp (đang update).
 • Khai báo schema, cho những category và sản phẩm quan trọng nhất.

Bảo vệ bản quyền

 

NỘI DUNG MỎNG

Tìm nội dung mỏng

Xử lý nội dung mỏng

 • Nếu nội dung bài viết là duy nhất trên trang web.
 • Nếu có nhiều bài viết có nội dung tương tự nhau.
  • Hợp nhất các bài viết với nhau. 301 redirect bài viết cũ về bài viết mới.
 • Giới thiệu sơ lược tài liệu tham khảo. 

Phần tiếp theo:

Phần 11: Đo lường hiệu quả SEO – Một ngày làm SEO

 

Tài liệu tham khảo

 • How to Use the Duplicate Content Checker, URL Profiler. Xem tại đây.
 • Panda – Proof Content Audit for Your Site, Link Assistant. Xem tại đây.
 • Consolidate duplicate URLs, Google Search Console. Xem tại đây.
 • Finding and Auditing Thin Content to Improve SEO, Glen Dimaandal. Xem tại đây.
 • 5 Common WordPress Duplicate Content Issues & How to Fix Them, Adam Riemer. Xem tại đây.
 • Ecommerce Product Pages: How to Fix Duplicate, Thin & Too Much Content, Ken Lyons. Xem tại đây.
 • Ecommerce SEO: A Simple (But Complete) Guide for 2018, Ahrefs. Xem tại đây.
 • Thin & Duplicate Content: eCommerce SEO, InFlow. Xem tại đây.
 • The Ultimate Guide Use robots.txt, Yoast SEO. Xem tại đây.
 • Trang báo cáo nội dung vi phạm bản quyền lên Google. Xem tại đây.
 • Syndicated Content: Why, When & How, Search Engine Land. Xem tại đây.
 • Parsing pages: Is it better to update or remove thin content? của Search Engine Land. Xem tại đây.

 

DMCA.com Protection Status