[Ngữ pháp] Động từ + 고 나서 “xong rồi thì…” –

Jan 31, 2019 — Hãy khởi động xong rồi mới xuống bể bơi nha. 손을 씻고 나서 식사를 해야 합니다. Phải rửa tay xong rồi mới được ăn. – Tổng hợp ngữ pháp …

Source: [Ngữ pháp] Động từ + 고 나서 “xong rồi thì…” –

Đọc hiểu đơn giản về ngữ pháp 고 나서

Định nghĩa & cách dùng của ngữ pháp 고 나서 … Cấu trúc 고 나서 – Được dùng để nói về một hành động nào đó phía trước kết thúc, sau đó tiếp tục thực hiện một …

Source: Đọc hiểu đơn giản về ngữ pháp 고 나서

[Ngữ pháp] -고 나다,-고 나면,-고 나서 Sau khi làm việc gì đó

May 22, 2017 — 1. -고 나서 Sau khi …/ (và) sau đó… =(-(으)ㄴ 다음 · 2. -고 나니까 sau khi làm việc A và nhận ra một thực tế nào đó (tương tự -고 보니까). 밥 …

Source: [Ngữ pháp] -고 나다,-고 나면,-고 나서 Sau khi làm việc gì đó

Cấu Trúc Ngữ Pháp 고 나서 – Nhật kí du học

Sep 5, 2020 — Ví Dụ : 숙제를 끝내고 나서 찬구를 만날 거 예요. Sau khi kết thúc bài tập sẽ gặp bạn. 식사를 하 …

Source: Cấu Trúc Ngữ Pháp 고 나서 – Nhật kí du học

PHÂN BIỆT 3 NGỮ PHÁP V-고 나서… – Tomato Edu Du học …

Oct 4, 2019 — PHÂN BIỆT 3 NGỮ PHÁP V-고 나서 V-고 나니까 V-고 나면 V-고 나서: “…xong rồi thì…” : Dùng khi diễn tả thứ tự hai hành động.

Source: PHÂN BIỆT 3 NGỮ PHÁP V-고 나서… – Tomato Edu Du học …

[Grammar] -고 나다,-고 나면,-고 나서 after doing

Jun 18, 2016 — 고 나다 express sequence of two actions, it is similar to -고. -고 나다 is often used with other conjunctions such as -아/어/여서, …

Source: [Grammar] -고 나다,-고 나면,-고 나서 after doing

Cấu trúc thời gian: V – 고나서 sau khi, rồi – Học tiếng Korea

Một số trường hợp 고나서 có thể tỉnh lược thành –나서, mà vẫn giữ nguyên ý … khi chủ ngữ mệnh đề trước, mệnh đề sau đồng nhất và kết hợp với các động từ …

Source: Cấu trúc thời gian: V – 고나서 sau khi, rồi – Học tiếng Korea

7, [NGỮ PHÁP] V-고 나서 – Ôn thi chứng chỉ Topik hiệu quả

Mar 5, 2022 — 한국어능력시험 연습 · Trang chủ · > · Ngữ Pháp · > · 7, [NGỮ PHÁP] V-고 나서 …

Source: 7, [NGỮ PHÁP] V-고 나서 – Ôn thi chứng chỉ Topik hiệu quả

Videos

>5:10Ngữ pháp số 3 : V+ -고 나서. 8,137 views8.1K views. Oct 2, 2018. 92. Dislike. Share. Save. Học Tiếng Hàn với Châu Thùy Trang.YouTube · Học Tiếng Hàn với Châu Thùy Trang · Oct 3, 2018

Author

Comments are closed.