NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA & CONTENT MARKETING

Hiện tại, bên Quang nghiên cứu từ khóa & lên plan ContentSEO theo một quy trình sau:

  1. Tìm nhóm từ khóa gốc (seed keyword) từ sản phẩm / dịch vụ của khách hàng
  2. Dùng các công cụ nghiên cứu từ khóa ( GKP / Ahrefs / KeywordIO Tool.. ) để tìm các từ khóa bổ sung
  3. Nhóm các từ khóa liên quan (lên KeywordMap), và tạo nội dung

Tuy nhiên, cách nghiên cứu từ khóa trên có thể vẫn chưa đủ để làm nền tảng cho việc xây dựng chiến lược nội dung SEO được tốt nhất.

Trong bài viết này, Kevin Indig ( cựu SEO Director của DailyMotion) đưa ra một quan điểm mới khi nghiên cứu từ khóa SEO để giải bài toán trên.

NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA & CONTENT MARKETING 1
Kevin Indig – Cựu SEO Director DailyMotion

Được gọi là mô hình nghiên cứu từ khóa theo hướng giải quyết vấn đề của khách hàng (problem-driven keyword research).

Đó là thay vì nghiên cứu từ khóa ngay từ đầu, Kevin tìm kiếm các câu hỏi (question) của người dùng đặt ra (từ Google search, cho tới các kênh social, diễn đàn, group, offline, công cụ SEO…).

Và từ các câu hỏi trên, anh mới đi tìm các vấn đề của người dùng (problem), và giải quyết chúng.

Các bước của mô hình sẽ như sau:

  1. Tìm kiếm những câu hỏi của người dùng
  2. Xác định các vấn đề, chủ đề, và các truy vấn
  3. Tìm kiếm insight người dùng
  4. Tạo phễu hành vi mua hàng
  5. Lên ý tưởng nội dung

Nội dung khi được xây dựng theo mô hình này, không chỉ giúp tăng chất lượng nội dung trong SEO, mà còn có thể dùng nó để chạy chiến dịch trên các kênh Google Adword / Facebook / Youtube một cách đồng bộ và hiệu quả.

Thông tin chi tiết, mời bạn tham khảo bài viết sau:

https://www.kevin-indig.com/blog/a-better-approach-to-keyword-research-for-content-marketing/

 

P/S: Quang đã làm thử tới bước đầu tiên.

NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA & CONTENT MARKETING 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *