TỰ HỌC

Phần 11: Đo lường hiệu quả SEO – Một ngày làm SEO

Đo lường hiệu quả SEO

 1. Kiểm tra vị trí từ khóa. Tool: SERPLAB.
 2. Organic Search. Tool: Google Search Console (số từ khóa lên top, số total clicks, impression, CTR, position).
 3. Trải nghiệm người dùng. Tool: Google Analytics (số user, session, bounce rate, time on site).

Một ngày làm SEO

 1. Nhận bài viết mới từ đội Content. Điều chỉnh chuẩn SEO. Đăng bài. Submit Google.
 2. Tối ưu lại SEO  Onpage bài viết có organic traffic cao. Giảm mật độ từ khóa chính, tăng mật độ từ khóa đồng nghĩa và liên quan. Bổ sung nội dung mới. Tool: Keywords explorer Ahrefs.
 3. Link Building. Tool: Link Intersect Ahrefs.
 4. Đăng bài, tối ưu chuẩn SEO, tối ưu liên kết nội bộ cho trang vệ tinh.
 5. Công việc cuối tuần / hai tuần/ tháng. Lên thêm kế hoạch nội dung.

Nguyên tắc build link

 1. Đều đặn. Giả sử bạn build 100 link trong 1 tháng. Việc build 3 link đều đặn mỗi ngày, sẽ tốt hơn build xong 100 link trong 1 tuần đầu + 3 tuần sau ngồi chơi.
 2. Đa dạng. Build 2 link Social, 2 link forum, 2 link vệ tinh, 2 link bookmark, 2 link comment, sẽ tốt hơn build 10 link Social. Link đa dạng nguồn (từ text, image, video, slide…), sẽ tốt hơn link chỉ toàn text.
 3. Chất lượng tốt hơn số lượng.

Phần tiếp theo:

 

Tài liệu tham khảo