TỰ HỌC

Máy ảo

Để hỗ trợ các bạn có thể sử dụng các phần SEO chuyên dụng, Quang đã setup một máy ảo.

 

MÁY ẢO

Máy ảo có các phần mềm SEO sau:
1. Website Auditor, bản Enterprise
2. Majestic, bản FireFox Portable
3. GSA Search Engine, bản quyền chính hãng

Thông tin đăng nhập máy ảo:
1. IP Adress: 45.77.100.189
2. Username: Administrator
3. Password: [2fW8-?*1XAm_U@%

Bạn dùng Remote Destop Connection để đăng nhập máy ảo.

Xem hướng dẫn tại đây, xem 1 phút đầu là đủ.

Quang xin cám ơn bạn Thế Tân, bảo hiểm xăng dầu PJICO đã tài trợ phần mềm GSA Search Engine.

 

TÀI NGUYÊN

  1. SERPLAB, check vị trí từ khóa
  1. My Addr, check chỉ số DA, PA, TF, CF:
  1. API Moz
  • Access ID: mozscape-fdb53f0bc
  • Secret Key: 93187c882e82091293f6e645e5f8d1c1
  1. API Imagify: 67059bfd5c1f69119ba0729dabfbde366da1b661
  2. API Google Safe Browsing and Google Speed: AIzaSyBf9k8HAOKfmVCq_Y1reK2Lm9EFxZRGW2A

 

DỊCH VỤ TỐT

  1. Mua Theme và Plugin WordPress:
  1. Thuê CTV viết bài:
  1. Hỏi đáp WordPress – Thuê freelancer thiết kế website: