QUY TRÌNH, TỰ HỌC

Phần 8: Thực hành xây dựng Link Building

Thực hành xây dựng Link Building

 1. Tìm danh sách Top 10 đối thủ Việt Nam và Top 10 đối thủ nước ngoài (Mỹ).
 2. Nhập domain đối thủ vào Ahrefs.
 3. Vào phần Backlinks, sort theo cột Traffic.
 4. Build link tương tự như đối thủ.
 5. Vào phần Backlinks, sort theo cột UR.
 6. Đánh giá chất lượng domain theo checklist tại đây (mục 2: Domain chất lượng). 
 7. Build link tương tự như đối thủ.
 8. Giới thiệu sơ lược tài liệu tham khảo. 

 

Anchor Text

 1. Tỉ lệ anchor text, tính theo URL, không tính theo domain.
 2. Đa dạng anchor text. Tool: Ahrefs.
 3. Từ khóa chính xác, ưu tiên trong bài viết (content) / textlink.
 4. Các nhóm từ khóa còn lại (thương hiệu, link trần…), trong các nhóm link còn lại (profile, hình ảnh, bookmarking, bình luận…)
 5. Điều chỉnh mật độ anchor text theo trung bình thị trường khi có biến động.

 

Phần tiếp theo: 

 

Tài liệu tham khảo

 • Find Your Competitor’s Recurring Backlink Sources with this Simple (yet little known) Hack của David McSweeney, Ahrefs. Xem tại đây.
 • How to create links from Day 1 to Page 1 của Matt Diggity. Xem tại đây.
 • Anchor Text Guide for 2018 của Nathan Gotch, Gotch SEO (nên đọc). Xem tại đây.
 • A Complete Guide to Anchor Text Optimization for 2018 của Matt Diggity. Xem tại đây.