KIẾN THỨC SEO

Phần 4: Điều phối Anchor Text & Liên kết nội bộ

 

Version 1

Câu hỏi: Link ( Internal link + Backlink) có tác dụng gì?

Tham khảo: 

Phần 4: Điều phối Anchor Text & Liên kết nội bộ 1
Giá trị PageRank sau 20 vòng lặp

 

Nguyên tắc Liên kết nội bộ

 • Bài nào quan trọng hơn, cần có nhiều liên kết nội bộ trỏ về hơn.
 • Các bài viết có nội dung liên quan cần liên kết với nhau.
 • Anchortext là từ khóa chính xác.

 

Điều phối sức mạnh

 • Tổng hợp lại URL + tiêu đề từng bài viết trên trang web. Công cụ: Ahrefs / GSC + BuzzStream
 • Phân loại chủ đề của từng bài viết. Hỗ trợ: Data Validation của Excel.
 • Phân loại mức độ ưu tiên của từng bài viết (1,2,3,4…)
  • Tầng 1: trang chủ / thư mục chính
  • Tầng 2: thư mục con / pageSEO ( có thể có hoặc không)
  • Tầng 3: bài viết thông tin, nội dung liên quan
  • Tầng 4: bài viết thông tin, không có nội dung liên quan
 • Thực hiện các nguyên tắc:
  • Tập trung lực
  • Cân bằng lực
  • Phân tầng lực

 

Điều phối Anchortext

 • Phân loại chủ đề của từng bài viết.
 • Bắn liên kết nội bộ từ các bài viết liên quan, anchortext = từ khóa chính xác.
 • Hạn chế trùng lặp ở các URL bắn link.

 

Cấu trúc trang web

Tham khảo hình:

Phần 4: Điều phối Anchor Text & Liên kết nội bộ 2

 

Xem thêm:

 

Phần 4: Điều phối Anchor Text & Liên kết nội bộ 3

Version 2

Tạo danh sách bài viết liên quan

 • Liệt kê toàn bộ các bài viết có trên trang web (tách thành thư mục, sản phẩm, bài viết). Tool hỗ trợ: Top Pages Ahrefs.
 • Chia các bài viết có nội dung liên quan thành từng chủ đề nhỏ.
 • Trong mỗi bài viết, chèn các bài viết có nội dung liên quan.
  • Số lượng: có thể từ 3 – 5 liên kết nội bộ / bài viết trung bình.
  • Vị trí chèn: đầu, giữa, cuối bài viết (dưới mỗi đoạn văn). Ví dụ.

 

Anchor text nội bộ (quan trọng nhất)

 • Ví dụ.
 • Tìm từ khóa và URL đang lên TOP. Tool: SERPLABOrganic Keyword Ahrefs.
 • Nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm nội bộ để tìm bài viết liên quan.
 • Chèn liên kết nội bộ về URL đích.
  • Nếu bài viết có chứa chính xác từ khóa: chèn anchor text vào từ khóa đó.
  • Nếu bài viết không chứa chính xác từ khóa: chỉnh sửa nội dung bài viết + chèn anchor text.

 

Nguyên tắc xây dựng liên kết nội bộ

 • Nguyên tắc: những bài quan trọng nhất phải nhận được nhiều liên kết nội bộ nhất.
 • Tool kiểm tra: Website Auditor / Internal Links (Google Search Console).
 • Cách xử lý:
  • Đưa các bài viết quan trọng lên Header / Footer / Sitebar. Ví dụ.
  • Dẫn liên kết nội bộ về các bài viết quan trọng nhiều hơn so với các bài viết khác.

 

Cấu trúc trang web

 • Header. 
  • Trang chủ.
  • Trang giới thiệu (About Us).
  • Trang sản phẩm, dịch vụ chính (mega menu). Ví dụ.
  • Tin tức (Blog).
  • Liên hệ.
 • Footer.
  • Điều khoản, chính sách, vận chuyển, thanh toán.
  • Thông tin liên hệ: số điện thoại, địa chỉ,  nhúng Google Map (nếu có).
  • Các kênh Social: Facebook, Youtube, Instagram, Pinterest, LinkedIn….
  • Nhóm các từ khóa quan trọng. Ví dụ.
 • Sitebar.
  • Danh mục đầy đủ của sản phẩm / dịch vụ (nếu không chèn hết vào Header).Ví dụ.
 • Category.
  • Phân loại các nhóm sản phẩm / dịch vụ chính thành từng nhóm.
  • Đưa nhóm sản phẩm / dịch vụ chính lên Header / SiteBar / Footer.
 • Tag.
  • Dùng Appearance / Widget, tạo Tag Cloud trên Sitebar.
  • Chèn cuối bài viết để điều phối người dùng. Ví dụ.
  • SEO từ khóa không dấu, từ khóa ngách (không trùng tên thư mục, từ khóa mục tiêu của bài viết).
 • Dùng Website Auditor, tìm các trang có Click Depth > 3. Đẩy liên kết nội bộ về các trang này hoặc cấu trúc lại trang web.
 • Dùng Website Auditor, tìm các trang Orphan Page. Đẩy liên kết nội bộ về các trang này hoặc cấu trúc lại trang web.
 • Dùng Website Auditor, tìm những trang có quá nhiều link trỏ tới (bao gồm cả internal link và external link) trong phần Pages with excessive number of links. Giảm số liên kết xuống.

 

Tối ưu bán hàng

 • Vào Top Page Ahrefs. Lọc ra những trang có nhiều traffic nhất (sort theo cột Traffic) (Loại 1).
 • Liệt kê các trang bán hàng, sản phẩm dịch vụ chính, bảng giá, bài viết có tính chuyển đổi đơn hàng cao (Loại 2).
 • Trỏ liên kết từ Loại 1 về loại 2.

 

Tối ưu vị trí từ khóa

 • Tìm những URL mạnh nhất trên trang web.
  • Dùng Ahrefs, phần Best by links, tìm các trang có chỉ số UR cao nhất (Loại 1).
  • Dùng Website Auditor, phần Links to Page, tìm các trang có nhiều internal link nhất (Loại 2).
 • Tìm các URL đang có từ khóa có vị trí Top 10, lượng tìm kiếm cao. Tool Ahrefs / Google Search Console. (Loại 3)
 • Trỏ liên kết từ Loại 1, loại 2 về loại 3.
 • Giới thiệu sơ lược tài liệu tham khảo. 

 

Tài liệu tham khảo

 • The Google Pagerank Algorithm and How It Works của Ian Rogers, Princeton University (nên đọc). Xem tại đây.
 • The SEO Guide to Internal Linking của Yauhen Khutarniuk, Link Asistant (nên đọc). Xem tại đây.
 • The ultimate guide to Site Structure của Marieke van de Rakt, Yoast SEO ( nên đọc). Xem tại đây.
 • The Ultimate Guide to Internal Link Building for Incredible Results của Mathew Woodward. Xem tại đây.
 • The Ultimate Guide To Site Architecture của Perrin Carrell, Authority Hacker. Xem tại đây.
 • Categories vs Tags – SEO Best Practices for Sorting your Content của WPBeginner. Xem tại đây.
 • Are You Setting Up WordPress For SEO Success? của Dan Shure, Moz. Xem tại đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *