Bảy giai đoạn của lâu đài nội tâm của thánh Têrêxa Avila qua …

Nov 3, 2021 — Dưới đây, Eric Puybaret minh họa lại cách vắn gọn, bằng hình ảnh, hành trình đi vào “Lâu đài nội tâm”, qua việc Juan để cho thánh Têrêxa Avila …

Source: Bảy giai đoạn của lâu đài nội tâm của thánh Têrêxa Avila qua …

Thánh Têrêsa Chúa Giêsu và Lâu Đài Nội Tâm – Dòng Cát Minh

Thánh Têrêsa Chúa Giêsu hay còn gọi là Têrêsa Avila sinh năm 1515 và mất năm 1582. Ngài là một người phụ nữ, một vị thánh, một nhà thần bí, và một tiến sĩ …

Source: Thánh Têrêsa Chúa Giêsu và Lâu Đài Nội Tâm – Dòng Cát Minh

Lâu đài nội tâm – Nhà Sách Đức Bà Hòa Bình

Lâu đài nội tâm. Giá: 35,000₫. • Nguyên tác: The Complete Works of St. Teresa of Jesus. • Tác giả: E. Allison Peers Sheed anh Ward – London.

Source: Lâu đài nội tâm – Nhà Sách Đức Bà Hòa Bình

Lau Dai Noi Tam – Thanh Teresa Avila – MeMaria.net

… và có người gọi là Thánh Phan-Sinh do phiên âm từ chữ San Francesco. Xin nhấn vào đây để nghe audio. Lâu Đài Nội Tâm – Thánh Têrêsa Avila.

Source: Lau Dai Noi Tam – Thanh Teresa Avila – MeMaria.net

Thánh Teresa Avila – Lâu Đài Nội Tâm | ChuaGiesu.net

(Bấm chọn bài muốn nghe, rồi nhấn nút play) · Lâu Đài Nội Tâm 01 – Dẫn Nhập · Lâu Đài Nội Tâm 02 – Cư Sở Thứ Nhất · Lâu Đài Nội Tâm 03 – Cư Sở Thứ Nhất · Lâu Đài …

Source: Thánh Teresa Avila – Lâu Đài Nội Tâm | ChuaGiesu.net

Giáo Xứ Đồng Chương – Bảy căn của lâu đài nội tâm (Trích …

Bảy căn của lâu đài nội tâm (Trích sách Lâu Đài Nội Tâm – Teresa Avila, đồng trinh Tiến sĩ Hội thánh) Thực ra, tiến trình của 7 căn không có tính cách…

Source: Giáo Xứ Đồng Chương – Bảy căn của lâu đài nội tâm (Trích …

LÂU ĐÀI NỘI TÂM – Tủ Sách Dòng Tên

Cuốn sách Lâu Đài Nội Tâm quả thật là một câu chuyện về đời sống siêu nhiên của thánh nữ Têrêsa Avila. Bằng những hình ảnh và sự tưởng tượng tài tình, …

Source: LÂU ĐÀI NỘI TÂM – Tủ Sách Dòng Tên

Bảy Giai Đoạn Của Lâu Đài Nội Tâm Của Thánh Têrêsa Qua …

Dưới đây, Eric Puybaret minh họa lại cách vắn gọn, bằng hình ảnh, hành trình đi vào « Lâu đài nội tâm », qua việc Juan để cho thánh Têrêxa Avila hướng dẫn.

Source: Bảy Giai Đoạn Của Lâu Đài Nội Tâm Của Thánh Têrêsa Qua …

Videos

Lâu Đài Nội Tâm – Thánh Têrêsa Avila p1

Lâu Đài Nội Tâm – Phần 1 – Dẫn Nhập

Lâu Đài Nội Tâm – Phần 2 – Cư Sở Thứ Nhất

Author

Comments are closed.