Ký hiệu visa thị thực Việt Nam theo quy định mới

Jan 15, 2020 — 1. Visa thị thực ký hiệu NG1 là loại thị thực Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, …

Source: Ký hiệu visa thị thực Việt Nam theo quy định mới

Các loại visa thị thực nhập cảnh Việt nam theo mục đích và …

Sep 10, 2021 — Theo quy định mới của Luật 51/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020, visa Việt Nam được phân thành 21 loại chính, bao gồm: DL, DN1, DN2, …

Source: Các loại visa thị thực nhập cảnh Việt nam theo mục đích và …

Quy Định Ký Hiệu Phân Loại Visa (Thị Thực) Việt Nam

Quy Định Ký Hiệu Phân Loại Visa (Thị Thực) Việt Nam · Visa NG1: cấp cho thành viên trong đoàn khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản …

Source: Quy Định Ký Hiệu Phân Loại Visa (Thị Thực) Việt Nam

Các loại Visa Việt Nam

Hiện tại, Visa Việt Nam có 10 loại và được ký hiệu là A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, C1, C2, D. Nếu quý vị chưa nắm rõ các ký hiệu này được cấp cho các đối …

Source: Các loại Visa Việt Nam

Ký hiệu visa thi thực Việt Nam – Các ký hiệu trên hộ chiếu

Dec 1, 2020 — Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc …

Source: Ký hiệu visa thi thực Việt Nam – Các ký hiệu trên hộ chiếu

Các ký hiệu Visa có ý nghĩa gì – Văn Phòng Luật Sư Kết Nối

Ký hiệu Visa cho Người nước ngoài sang Việt Nam với mục đích khác ; 1, NG1, Visa cấp cho đoàn khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản …

Source: Các ký hiệu Visa có ý nghĩa gì – Văn Phòng Luật Sư Kết Nối

Phân loại visa nhập cảnh Việt Nam với tổ chức nước ngoài

LƯU Ý VỀ THỜI HẠN VÀ LOẠI KÝ HIỆU THẺ TẠM TRÚ — Thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT2, NG3, LS có thời hạn không quá 05 năm. Thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT3, TT, NN1, NN2 …

Source: Phân loại visa nhập cảnh Việt Nam với tổ chức nước ngoài

Visa Việt Nam có bao nhiêu loại và thời hạn bao lâu? – Visatop

May 20, 2022 — Hiện tại, Visa Việt Nam có 10 loại và được ký hiệu là A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, C1, C2, D. Nếu quý vị chưa nắm rõ các ký hiệu này được cấp cho …

Source: Visa Việt Nam có bao nhiêu loại và thời hạn bao lâu? – Visatop

Author

Comments are closed.