Sự hiểu lầm tai hại về niệm Phật nhất tâm bất loạn !!!

Jan 18, 2021 — Nhiều người bảo: “Phải niệm Phật nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh Cực Lạc”. Đây là sự lầm lạc vô cùng tai hại, làm chướng ngại đường …

Source: Sự hiểu lầm tai hại về niệm Phật nhất tâm bất loạn !!!

3. Niệm Phật Nhất Tâm | Tập Tin III

Lấy kinh nghiệm này áp dụng, như vậy đỡ mất thời giờ. Những kinh nghiệm cần lập đi lập lại nhiều lần để tiến tới kinh nghiệm cao hơn. Dù thấy hào quang Phật A …

Source: 3. Niệm Phật Nhất Tâm | Tập Tin III

Chia sẻ kinh nghiệm về công phu niệm Phật

Dec 1, 2016 — – Khi tọa thiền niệm Phật, mắt phải nhắm vừa kín để tâm chuyên nhất nơi Phật hiệu. Nếu mở hờ thì mắt thấy cảnh trần sẽ động tâm phân biệt, nghĩ …

Source: Chia sẻ kinh nghiệm về công phu niệm Phật

Phương cách niệm Phật nào giúp dễ đạt nhất tâm bất loạn …

Nov 8, 2019 — Con tu theo pháp môn Tịnh Độ chuyên niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi lần niệm Phật con cố gắng nhiếp tâm vào câu Phật hiệu hay vào …

Source: Phương cách niệm Phật nào giúp dễ đạt nhất tâm bất loạn …

Cách niệm Phật trước khi ngủ: Nhất tâm niệm Phật

Nov 28, 2018 — Niệm Phật công đức lại còn to lớn hơn nữa, vì một câu niệm Phật có thể gồm thâu cả 3 tạng kinh điển, hết thảy thần chú, cùng là các pháp viên …

Source: Cách niệm Phật trước khi ngủ: Nhất tâm niệm Phật

NIỆM PHẬT CÁCH NÀO ĐỂ ĐƯỢC NHẤT TÂM?

Trước khi được nhất tâm, tôi là người có cuộc sống luôn bôn ba và bận rộn, nên mỗi tối tôi không có nhiều thời gian để ngồi niệm Phật. Vì vậy, mỗi khi lái xe đi …

Source: NIỆM PHẬT CÁCH NÀO ĐỂ ĐƯỢC NHẤT TÂM?

Phương pháp niệm Phật nhất tâm bất loạn Pháp Sư Tịnh Không

Oct 9, 2017 — Niệm Phật nhất tâm bất loạn theo phương pháp của Ấn Quang Đại Sư qua lời giảng của Pháp Sư Tịnh Không. Đại sư Ấn Quang dạy rằng: Phương pháp …

Source: Phương pháp niệm Phật nhất tâm bất loạn Pháp Sư Tịnh Không

Kinh nghiệm niệm Phật. – tuvienquangduc.com

Tôi nói việc này không phải là một điều hý luận mà là sự thật căn cứ trên kinh điển và sự hiểu biết của tôi. Người phụ nữ này đã đạt được nhất tâm bất loạn (tức …

Source: Kinh nghiệm niệm Phật. – tuvienquangduc.com

Một Cách “Ý Trì” Dễ Đến Kết Quả “Nhất Niệm Bất Loạn” Để Đi …

Sep 25, 2011 — Niệm Phật không phải chỉ là đọc, tụng ê a danh hiệu ông Phât nào đó; Mà niệm Phật là hành giả có tâm ý nhớ nghĩ đến, chú tâm, tỉnh giác mà quán …

Source: Một Cách “Ý Trì” Dễ Đến Kết Quả “Nhất Niệm Bất Loạn” Để Đi …

Videos

NIỆM PHẬT CÁCH NÀO ĐỂ ĐƯỢC NHẤT TÂM- Cư sĩ DIỆU …

MUỐN ĐƯỢC NHẤT TÂM KHÔNG TU XEN TẠP- Cư sĩ DIỆU …

Author

Comments are closed.