KIẾN THỨC SEO

Phần 11: Kế hoạch SEO – KPI SEO – Chi phí SEO (kèm bảng Excel minh họa)

KPI SEO

 • Hướng dẫn cách sử dụng SERPLAB, Google Search Console
 • Thương hiệu.
  • KPI: Top 1.
  • Tool: Google Search ẩn danh.
 • Doanh thu, đơn hàng, khách hàng tiềm năng.
 • Traffic tự nhiên.
 • Vị trí, số lượng từ khóa.
  • KPI: Từ khóa sản phẩm, dịch vụ chính: Top 3, Top 5, Top 10.
  • Tool: GSC, SERPLAB.
 • Số lượng, chất lượng Ref Domain, Ref Backlink.
 • Trải nghiệm người dùng: Time on site, Bounce rate, Pages / Session, CTR…

 

Kế hoạch SEO

Khối lượng công việc

 1. Nghiên cứu từ khóa và lên kế hoạch nội dung SEO.
 2. Setup và tối ưu WordPress.
 3. Tối ưu SEO Onpage & Content SEO.
 4. Tối ưu Liên kết nội bộ.
 5. Audit Techncial SEO.
 6. Tối ưu Google RankBrain.
 7. Tạo Google Map và tối ưu Local SEO.
 8. Audit Backlink (nếu dự án đã buildlink).
 9. Tính toán mật độ anchor text an toàn.
 10. Lên kế hoạch nội dung & outsource content để build link.
 11. Tìm kiếm backlink chất lượng và Link Building.
 12. Xây dựng vệ tinh, săn PBN, mua backlink (nếu dự án khó).

Kế hoạch SEO cụ thể

 • Checklist từng hạng mục cụ thể.
 • Công cụ hỗ trợ.
 • Người đảm nhận.
 • Thời gian hoàn thành dự kiến.
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh.
  • Số lượng bài viết.
  • Số lượng từ khóa lên TOP.
  • Vị trí các từ khóa chính.
  • Tổng số Referring Domain, Referring Backlink.
 • Chi phí dự kiến.

 

Chi phí dự án

Tính theo một trong hai cách:

 • Tính theo thời gian.
 • Tính theo modun công việc.
 • Chi phí cho bên thứ 3 (outsource content + backlink, chạy Adword, mua backlink, mua tool, hosting…).

 

Báo giá khách hàng

Nhân chi phí gốc với hệ số ( =2,3,4,5,6,7,8,9,10…) tương ứng.

File DEMO Kế hoạch SEO, KPI và chi phí. Xem TẠI ĐÂY.

 

Phần tiếp theo: 

 

Tài liệu tham khảo

KPI SEO

 • KPIs for SEO: measuring SEO success của Marcus Miller, Search Engine Land. Xem tại đây.
 • KPI’s and Monthly Objective Metrics for People Who Do SEO của Richard Baxter, Moz. Xem tại đây.
 • Google Organic CTR History của Advanced Web Ranking. Xem tại đây.

Kế hoạch SEO

 • Your Basic 12 Month SEO Plan For A New Site của SERPSTAT. Xem tại đây.
 • 6 Advanced SEO Strategies & Techniques for 2018 [with Case Studies] của Kaiserthesage. Xem tại đây.

Chi phí dự án

 • SEO Pricing: ~350 Agencies, Consultants, and Freelancers Reveal How Much SEO Costs in 2018 [New Research] của Ahrefs.  Xem tại đây.

Xử lý sự cố

 • SEO traffic drop: who to blame and what to do?, của Aleksandra Pautaran, Link Assistant. Xem tại đây.
 • How to Clean a WordPress Hack của Sucuri Security (nên đọc). Xem tại đây.
 • Spam Score: Moz’s New Metric to Measure Penalization Risk của Moz. Xem tại đây.
 • Link Analysis | URL Profiler Knowledge Base của URL Profiler. Xem tại đây.
 • SEO Website Redesign Checklist: Don’t Mess Up Your Site Traffic của SeerInteractive. Xem tại đây.
 • Step By Step: Unnatural Links Manual Action Removal Guide, tổng hợp của Anamarija Barun. Xem tại đây.
 • Tác vụ thủ công do Quang viết (nên đọc). Xem tại đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *