Cư liêu – Thaythuoccuaban.com

Cư: ở tại, Liêu = khe xương. Huyệt ở mấu chuyển xương đùi, vì vậy gọi là Cư Liêu (Trung Y Cương Mục). Tên Khác: Cư Giao.

Source: Cư liêu – Thaythuoccuaban.com

Vị trí và tác dụng huyệt cự liêu | Vinmec

Huyệt Cự Liêu là một trong những huyệt đạo quan trọng trên khuôn mặt. Tên gọi Cự Liêu được đặt theo vị trí của huyệt đạo này. Theo tiếng Hán, Cự có nghĩa là lớn …

Source: Vị trí và tác dụng huyệt cự liêu | Vinmec

Huyệt Cư Liêu – Phòng khám An Chánh Kiện Khang

Jul 13, 2020 — Cư: ở tại, Liêu = khe xương. Huyệt ở mấu chuyển xương đùi, vì vậy gọi là huyệt Cư Liêu (Trung Y Cương Mục). · Tên Khác: Cư Giao.

Source: Huyệt Cư Liêu – Phòng khám An Chánh Kiện Khang

Huyệt Cư Liêu – Huyệt Vị – AMELY Blog

Ý nghĩa tên gọi Huyệt Cư Liêu đó là: Cư: ở tại, ở đây có nghĩa là ngồi xổm. Liêu = khe xương. Huyệt ở chỗ lõm (Khi ngồi xổm ở bắp đùi sẽ tạo thành một điểm …

Source: Huyệt Cư Liêu – Huyệt Vị – AMELY Blog

Cư Liêu – Huyệt – Điều Trị Đau Clinic

Nov 25, 2019 — Cư: ở tại, ở đây có nghĩa là ngồi xổm. … Liêu = khe xương. … Huyệt ở chỗ lõm (Khi ngồi xổm ở bắp đùi sẽ tạo thành một điểm lõm), vì vậy gọi là …

Source: Cư Liêu – Huyệt – Điều Trị Đau Clinic

CỰ LIÊU – Phúc Tâm Đường

Sep 9, 2014 — CỰ LIÊU ( Juliáo). Huyệt thứ 3 thuộc Vị kinh ( S 3). Tên gọi: Cự ( có nghĩa là lớn); Liêu ( có nghĩa là nói đến kẻ hở xương hay chỗ lõm của …

Source: CỰ LIÊU – Phúc Tâm Đường

Cư liêu – Nam Y Phú Tuệ

Apr 6, 2022 — Huyệt cư liêu vị trí là điểm giữa của đường nối gai chậu trước với điểm cao nhất ở mẩu chuyển lớn của xương đùi. Gấp đùi lên, huyệt ở đầu …

Source: Cư liêu – Nam Y Phú Tuệ

Huyệt Cư Liêu: Vị trí, tác dụng điều trị | Kinh túc thiếu dương …

Jan 19, 2017 — Tên Huyệt: Cự = to; Liêu = chỗ lõm. Huyệt ở chỗ lõm bên dưới xương gò má (xương to), vì vậy gọi là Cự Liêu (Trung Y Cương Mục) …

Source: Huyệt Cư Liêu: Vị trí, tác dụng điều trị | Kinh túc thiếu dương …

Hình Ảnh Châm Cứu Huyệt Cư Liêu – Vị Chí, Tác Dụng

Liêu = khe xương. … Huyệt ở chỗ lõm (Khi ngồi xổm ở bắp đùi sẽ tạo thành một điểm lõm), vì vậy gọi là Cư liêu (Trung Y Cương Mục). … Cư Giao. … Giáp Ất Kinh.

Source: Hình Ảnh Châm Cứu Huyệt Cư Liêu – Vị Chí, Tác Dụng

Author

Comments are closed.