KIẾN THỨC SEO

Phần 6: Tối ưu Google RankBrain

Version 1

Social

 • Chuẩn bị thông tin doanh nghiệp:
  • Tên doanh nghiệp
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại
  • Email
  • Website
  • Đoạn mô tả doanh nghiệp
  • Logo, ảnh nền, ảnh sản phẩm…
  • File DEMO
 • Tạo các tài khoản Social. List 200 Social, xem trong tab Social.
 • Kết nối các tài khoản Social với nhau.

 

Schema

 

Trải nghiệm người dùng

 • Nhanh hơn.
 • Đẹp hơn.
 • Nội dung tốt hơn.

 

Phần tiếp theo:

 

Version 2

Schema – Knowledge Graph

 

Xác thực Social

 • Chuẩn bị đầy đủ thông tin doanh nghiệp (INAP), bao gồm:
  • Tên doanh nghiệp (Name).
  • Địa chỉ (Address).
  • Số điện thoại (Phone).
  • Email.
  • Địa chỉ trang web.
  • Đoạn mô tả doanh nghiệp (chứa từ khóa).
  • Logo, ảnh nền… trùng khớp.
 • Đăng thông tin doanh nghiệp lên Social.
  • Danh sách 50 social lớn, xem tại About Me.
 • Tạo các Social cho người chủ sở hữu (Person). Kết nối các Social với nhau.
 • Tạo các Social cho doanh nghiệp (Organization). Kết nối các Social với nhau.
 • Tài liệu. 

 

Tăng Trust

 • Nội dung bài viết nguyên bản, không copy, có hình ảnh, video minh họa.
 • Mua link GOV, EDU. Kinh nghiệm sử dụng. Xem tại đây.
 • Outlink ra các trang uy tín cùng lĩnh vực:
  • Tìm các từ khóa liên quan (không trùng với từ khóa SEO).
  • Tìm TOP 3 đối thủ đứng TOP từ khóa đó (dùng trình duyệt ẩn danh / trình duyệt khách).
  • Outlink về một trong các đối thủ TOP 3.
  • Link NoFollow. Tham khảo.
 • Tài liệu 1, Tài liệu 2, Tài liệu 3.

 

Tối ưu trải nghiệm người dùng

 • Tối ưu tỉ lệ CTR.
  • Tối ưu Snippets, TitleMeta Description. Tài liệu.
 • Tăng time on site, dwell time, giảm bounce rate.   Tài liệu.
  • Dùng bài viết dài, đầu tư chất lượng (> 2.000 từ).
  • Đa dạng nội dung: bổ sung hình ảnh, video, bình luận…
  • Dùng liên kết nội bộ hiệu quả.
  • Dùng tool tự động Mozview, FaceSEO, iClick, Traffic4SEO… (rủi ro). Tham khảo.
 • Tối ưu tốc độ.  Tài liệu.

 

Tài liệu tham khảo

Google RankBrain

 • Google RankBrain: The Definitive Guide của BacklinkO. Xem tại đây.
 • FAQ: All about the Google RankBrain algorithm của Search Engine Land. Xem tại đây.
 • 5 ways SEO experts say you should optimize for RankBrain của Search Engine Land. Xem tại đây.
 • Entity là gì? Tại sao Entity Building là định hướng nghiên cứu của GTV trong 2018?, của GTVSEO. Xem tại đây.

Knowdge Graph & Schema

 • Introducing the Knowledge Graph: things, not strings của Google Blog. Xem tại đây.
 • What is Schema Markup & Why It’s Important for SEO của Search Engine Journal. Xem tại đây.
 • Does Google Use Latent Semantic Indexing? của Bill Slawski. Xem tại đây.

Sematic Search

 • Introduction Structure Data của Google. Xem tại đây.
 • What Is Semantic Search and What Should You Do About It? của Moz. Xem tại đây.
 • On-Page SEO in 2017: How to Optimize for RankBrain and Semantic Search của Link Assistant. Xem tại đây.
 • Cloud Nature Language Google. Xem tại đây.
 • Topic Clusters: The Next Evolution of SEO của HubSpot. Xem tại đây.
 • How to Implement the Topic Clusters Model, Step-By-Step của Arash Asli. Xem tại đây.

Trải Nghiệm Người Dùng

 • Dwell Time: Is it really a ranking factor? (And if so, should you care?) của Ahrefs. Xem tại đây.
 • 11 Hacks to Increase Visitors’ Average Time Spent on Site của OptinMonster. Xem tại đây.
 • https://blog.hubspot.com/marketing/seo-content-hummingbird

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *