QUY TRÌNH SEO

Phần 6: Tối ưu Google RankBrain

Sematic Search

 

Schema

 

Knowledge Graph

 • Entity: thực thể, thay cho chuỗi ký tự. Tool: Knowledge Graph Search API.
 • Chuẩn bị đầy đủ thông tin doanh nghiệp (INAP), bao gồm:
  • Tên doanh nghiệp (Name).
  • Địa chỉ (Address).
  • Số điện thoại (Phone).
  • Email.
  • Địa chỉ trang web.
  • Đoạn mô tả doanh nghiệp (chứa từ khóa).
 • Đăng thông tin doanh nghiệp lên Social và Local Citation như:
  • Các mạng xã hội. Tham khảo About Me.
  • Các trang thông tin địa phương.  Danh sách tham khảo, hoặc search tên thương hiệu đối thủ.
  • Yêu cầu đăng tin:
   • Thông tin doanh nghiệp phải trùng khớp.
   • Đường dẫn URL mở rộng trùng khớp.
   • Hình ảnh logo, ảnh đại diện trùng khớp.
 • Tạo các social network cho cá nhân người lãnh đạo / tổ chức. Bước làm tương tự như trên.
 • Kết nối các tài khoản social network, của doanh nghiệp và cá nhân lại với nhau.
 • Tạo trang thông tin trên Wikipedia.

 

Tăng Trust

 • Dùng các dịch vụ của Google, bao gồm: Google Map, Google Adword, Youtube, Google Photo, Google Site, Google Plus, Blogger, Google Docs… để tăng độ xác thực.
 • Mua link GOV, EDU. Kinh nghiệm sử dụng. Xem tại đây.
 • Outlink ra các trang uy tín cùng lĩnh vực:
  • Tìm các từ khóa liên quan (không trùng với từ khóa SEO).
  • Tìm TOP 3 đối thủ đứng TOP từ khóa đó (dùng trình duyệt ẩn danh / trình duyệt khách).
  • Outlink về một trong các đối thủ TOP 3.

 

Tối ưu trải nghiệm người dùng

 • Tối ưu tỉ lệ CTR.
  • Tối ưu Snippets, TitleMeta Description.
  • Dùng tool tự động Mozview, FaceSEO, iClick, Traffic4SEO… (rủi ro). Tham khảo.
 • Tăng time on site.
  • Tăng chất lượng bài viết.
  • Bổ sung hình ảnh, video…
 • Tối ưu tốc độ.
 • Giới thiệu sơ lược tài liệu tham khảo. 

Phần tiếp theo:

 

Tài liệu tham khảo

 • Machine Learning: mì, súp và công thức nấu của Nguyễn Xuân Khánh. Xem tại đây.
 • What is Schema Markup & Why It’s Important for SEO của Search Engine Journal. Xem tại đây.
 • Introduction Structure Data của Google. Xem tại đây.
 • What Is Semantic Search and What Should You Do About It? của Moz. Xem tại đây.
 • On-Page SEO in 2017: How to Optimize for RankBrain and Semantic Search của Link Assistant. Xem tại đây.
 • Entity là gì? Tại sao Entity Building là định hướng nghiên cứu của GTV trong 2018?, của GTVSEO. Xem tại đây.
 • FAQ: All about the Google RankBrain algorithm của Search Engine Land. Xem tại đây.
 • 5 ways SEO experts say you should optimize for RankBrain của Search Engine Land. Xem tại đây.
 • WTF is a knowledge graph của Jo Stichbury. Xem tại đây.
 • How to Write SEO Content to Appease Google RankBrain của SEMRush. Xem tại đây.
 • How to Maximize Your Reach Using Google’s Knowledge Graph của Aleh Barysevich. Xem tại đây.
DMCA.com Protection Status