QUY TRÌNH

Phần 6: Tối ưu Google RankBrain

Sematic Search

 • Tìm các từ khóa thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Tool:
 • Đăng nhiều nội dung mới, một cách đều đặn, xoay quanh chủ đề. Tool: Content Gap URL Ahrefs.

 

Schema

 • Cài đặt plugin KK Star Ratings, đánh giá sao cho các bài viết.
 • Cài plugin WP SEO Structured Data Schema.
  • Khai báo schema Local Business cho trang chủ.
  • Khai báo schema Event / Product / Service / Review… cho trang sản phẩm / dịch vụ quan trọng.
  • https://seobutler.com/tools/image-geo-tagger/

 

Knowledge Graph

 • Chuẩn bị đầy đủ thông tin doanh nghiệp (INAP), bao gồm:
  • Tên doanh nghiệp (Name).
  • Địa chỉ (Address).
  • Số điện thoại (Phone).
  • Email.
  • Địa chỉ trang web.
  • Đoạn mô tả doanh nghiệp (chứa từ khóa).
 • Đăng thông tin doanh nghiệp lên Social và Local Citation như:
 • Tạo các social network cho cá nhân người lãnh đạo / tổ chức. Các bước làm tương tự như trên.
 • Kết nối các tài khoản social network, của doanh nghiệp và cá nhân lại với nhau.
 • Dùng các dịch vụ của Google, bao gồm: Google Map, Google Adword, Youtube, Google Photo, Google Site, Google Plus, Blogger, Google Docs… để tăng độ xác thực.

 

Tối ưu trải nghiệm người dùng

 • Tối ưu tỉ lệ CTR bằng Snippets, Title và Meta Description.
 • Tối ưu tốc độ.
 • Giới thiệu sơ lược tài liệu tham khảo. 

Phần tiếp theo:

 

Tài liệu tham khảo

 • Machine Learning: mì, súp và công thức nấu của Nguyễn Xuân Khánh. Xem tại đây.
 • Entity là gì? Tại sao Entity Building là định hướng nghiên cứu của GTV trong 2018?, của GTVSEO. Xem tại đây.
 • Hướng dẫn khai báo Local Business của Google. Xem tại đây.
 • FAQ: All about the Google RankBrain algorithm của Search Engine Land. Xem tại đây.
 • 5 ways SEO experts say you should optimize for RankBrain của Search Engine Land. Xem tại đây.
 • WTF is a knowledge graph của Jo Stichbury. Xem tại đây.
 • How to Write SEO Content to Appease Google RankBrain của SEMRush. Xem tại đây.
 • How to Maximize Your Reach Using Google’s Knowledge Graph của Aleh Barysevich. Xem tại đây.