Fresh ContentSEO

 • Vào Google dịch, chuyển từ khóa từ tiếng Việt sang tiếng Anh.
 • Vào com (không chọn Google.com.vn), search từ khóa.
  • Chuyển ngôn ngữ tìm kiếm sang tiếng Anh.
  • Phần People also ask, click chọn.
  • Nhấn vào từng phần để lấy thêm ý tưởng.
 • Vào ngược lại Google dịch
  • Dịch câu hỏi và câu trả lời ngắn sang tiếng Việt.