KIẾN THỨC SEO

Khóa học cách dùng các TOOLSEO cơ bản (MIỄN PHÍ)

Bài 1: Tư duy khi dùng TOOLSEO

 • Các vấn đề khi sử dụng TOOLSEO:
  • Dùng TOOLSEO là blackhat?
  • Có quá nhiều công cụ SEO, nên dùng công cụ nào?
  • Mua công cụ SEO ở đâu?
 • ToolSEO có 2 loại: bán dữ liệu (Ahrefs / KeywordIO Tool…) hoặc giúp xử lý công việc hàng loạt + nhanh chóng (SERPLAB, Screaming Frog…)
 • Phát hiện vấn đề => tìm cách giải quyết vấn đề (problem solving) => lựa chọn công cụ hỗ trợ.
 • Nơi mua TOOL:
 • Chương trình

Khóa học cách dùng các TOOLSEO cơ bản (MIỄN PHÍ) 1

 

Bài 2: Các công cụ nghiên cứu từ khóa

 

Bài 3: Phân tích đối thủ SEO

 • Tại sao cần phân tích đối thủ SEO?
 • Công cụ chính: Ahrefs
 • Xác định đối thủ SEO ( vào Organic Search) – ưu + nhược điểm
 • Phân tích từ khóa đối thủ
 • Phân tích số lượng ContentSEO (Top Page Ahrefs)
 • Phân tích số lượng RefDomain SEO
 • Phân tích chất lượng RefDomain SEO
  • Sự liên quan (check thủ công)
  • Vị trí đặt link (check thủ công)
  • Do / No Follow (check thủ công)
  • Refering Domain + Organic Traffic của site
 • Phân tích hiệu suất SEO của đối thủ
 • Lập bảng Excel để phân tích (MẪU) => tính toán khối lượng công việc + chi phí dự trù

 

Bài 4: Nhóm từ khóa liên quan

 • Khái niệm về nhóm từ khóa & tại sao bạn cần nhóm từ khóa?
  • Ví dụ
  • Tiết kiệm chi phí
  • Tránh trùng lặp nội dung
 • Nhóm từ khóa với độ chính xác cao: dùng Excel (Filter)
 • Nhóm từ khóa thông tin với số lượng từ khóa lớn:  dùng Rank Tracker (PowerSuite)
 • Kiểm tra nhóm từ khóa với trang web đã ranking: dùng SERPLAB

 

Bài 5: Tracking vị trí từ khóa

 • Khái niệm về tracking vị trí từ khóa & tại sao bạn cần tracking?. Nguồn: Google Organic CTR History.
 • Miễn phí
 • Chi phí thấp
 • All In One
  • Ahrefs
  • Ưu, nhược điểm công cụ
 • Chuyên nghiệp
  • SERPBOT
  • Ưu, nhược điểm công cụ

 

Bài 6: Đo lường hiệu quả SEO

 

Bài 7: Xử lý hình ảnh

 • Tại sao cần xử lý hình ảnh?
 • Các công cụ hỗ trợ:

 

Bài 8: Kiểm tra đạo văn

 

Bài 9: Index backlink

 

Bài 10: Audit Technical SEO

 

Bài 11: Tạo mã schema

 • Tại sao cần tạo mã schema?
 • Các loại mã schema quan trọng: Local Business, Organization, Person
 • Các loại mã schema hỗ trợ: Event, FAQ, Rating
 • Các công cụ hỗ trợ:

 

Xem thêm: 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *