Cách hạch toán hàng nhập khẩu – Thuế nhập khẩu

Các đơn vị trong tập đoàn được áp dụng chung một tỷ giá do Công ty mẹ quy định (phải đảm bảo sát với tỷ giá giao dịch thực tế) để đánh giá lại các khoản phải …

Source: Cách hạch toán hàng nhập khẩu – Thuế nhập khẩu

Cách hạch toán hàng nhập khẩu (Xác định tỷ giá, có bài tập ví …

Khi doanh nghiệp mua hàng nhập khẩu thì kế toán phải hạch toán, định khoản như thế nào? Liệu có hạch toán giống như khi doanh nghiệp mua hàng hoá thông thường …

Source: Cách hạch toán hàng nhập khẩu (Xác định tỷ giá, có bài tập ví …

Cách hạch toán hàng nhập khẩu

1. Phản ánh giá mua hàng nhập khẩu. Nợ TK 1561: trị giá lô hàng nhập khẩu bằng VNĐ. Có TK 331: · 2. Phản ánh thuế nhập khẩu (thuế NK). Nợ TK 1562: coi như khoản …

Source: Cách hạch toán hàng nhập khẩu

Cách hạch toán hàng nhập khẩu, thuế nhập khẩu

Nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu, tài sản cố định – cách hạch toán như thế nào. · – Tờ khai hải quan và các phụ lục. · – Hợp đồng ngoại (Contract). · – Hoá đơn bên …

Source: Cách hạch toán hàng nhập khẩu, thuế nhập khẩu

Cách hạch toán hàng nhập khẩu và các vấn đề kế toán cần …

Feb 22, 2022 — Khi phát sinh khoản phải trả người bán từ hoạt động nhập khẩu (bên Có tài khoản 331), kế toán sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm …

Source: Cách hạch toán hàng nhập khẩu và các vấn đề kế toán cần …

Mua hàng nhập khẩu nhập kho – AMIS Kế toán

1. Định khoản · 2. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương …

Source: Mua hàng nhập khẩu nhập kho – AMIS Kế toán

Cách hạch toán hàng nhập khẩu theo thông tư 200

Khi thanh toán các khoản nợ phải trả cho người bán (bên Nợ TK 331) bằng ngoại tệ, nhân viên kế toán phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo đúng tỷ giá ghi sổ thực …

Source: Cách hạch toán hàng nhập khẩu theo thông tư 200

Cách hạch toán các nghiệp vụ nhập khẩu – Công Ty TNHH …

– Biên lai thuế GTGT hàng nhập khẩu. – Chứng từ thu thuế hàng nhập khẩu. – L/C. Định khoản. Lưu ý …

Source: Cách hạch toán các nghiệp vụ nhập khẩu – Công Ty TNHH …

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH HẠCH TOÁN HÀNG NHẬP …

Sep 22, 2021 — * Ngày nhập hàng thì căn cứ vào ngày ghi trên giấy nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. … VD: Ngày 21/08/2021 Cty HN nhập khẩu lô hàng ABC trị …

Source: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH HẠCH TOÁN HÀNG NHẬP …

Hướng dẫn cách hạch toán các nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu

– Biên lai thuế GTGT hàng nhập khẩu. – Chứng từ thu thuế hàng nhập khẩu. – L/C. mua-hang-xnk …

Source: Hướng dẫn cách hạch toán các nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu

Author

Comments are closed.