ContentSEO

ContentSEO 1

  • Nhập từ khóa vào KeywordIO Tool.
  • Gom nhóm ý tưởng từ các từ khóa.

Từ khóa chính xác: văn phòng chia sẻ

Bài viết DEMO: https://yesoffice.com.vn/van-phong-chia-se/

 

KEYWORD IO.TOOL: 

https://keywordtool.io/google

– Account 1: tbq13477@bcaoo.com – Hellotobye1
– Account 2: lerifik232@hiwave.org – Hellotobye1
– Account 3: xlabkqalseoe@dropmail.me – Hellotobye1
– Account 4: d1834630@urhen.com – Hellotobye1
– Account 5: r4c9c@vmani.com – Hellotobye1
– Account 6: oak.farrell@uola.org – Hellotobye1
– Account 7: hxz90223@eveav.com – Hellotobye1

 

ContentSEO 2

  • Dựa vào nhu cầu của khách hàng thể hiện qua mỗi từ khóa
  • Dựa vào sự khác biệt về sản phẩm / dịch vụ của doanh nghiệp
  • Dựa vào cấu trúc 5W – 1H ( What, Who, When, Where, Why, How)
  • Dựa vào phân tích đối thủ
  • Yêu cầu nội dung: không đạo văn, khác biệt (văn phong, ý tưởng mới), thường xuyên cập nhật nội dung