Cơ cấu giống cao su giai đoạn 2022 – 2026 định hướng 2030

Cơ cấu giống cao su là một văn bản được ban hành bởi Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam. Mục đích chính của Cơ cấu Giống Cao Su là nâng cao năng suất mủ, …

Source: Cơ cấu giống cao su giai đoạn 2022 – 2026 định hướng 2030

Hội thảo lấy ý kiến xây dựng Cơ cấu bộ giống cao su giai …

Hội thảo lấy ý kiến xây dựng Cơ cấu bộ giống cao su giai đoạn 2016 – 2020 … Ngày 10/7/2015, tại hội trường Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam (Lai Hưng, Bàu Bàng, …

Source: Hội thảo lấy ý kiến xây dựng Cơ cấu bộ giống cao su giai …

cơ cấu giống Archives – Tạp chí Cao su Việt Nam

Lấy ý kiến xây dựng cơ cấu bộ giống cao su 2016 – 2020 · Tính linh hoạt trong cơ cấu giống tại cao su Đồng Phú · Sẽ rà soát toàn diện cơ cấu giống cao su · Xác …

Source: cơ cấu giống Archives – Tạp chí Cao su Việt Nam

Cơ cấu giống cao su 2016-2020 for Android – APK Download

Download Cơ cấu giống cao su 2016-2020 apk 1.0 for Android. Rubber-like structure for the period from the year 2016-2020.

Source: Cơ cấu giống cao su 2016-2020 for Android – APK Download

Cơ cấu giống cao su 2016-2020 cho Android – Tải về APK

Mô tả của Cơ cấu giống cao su 2016-2020 · Cơ cấu giống cao su 2016-2020 Tags · Additional Information.

Source: Cơ cấu giống cao su 2016-2020 cho Android – Tải về APK

Góp ý xây dựng cơ cấu giống cao su – 2lua

Tại Hội thảo, Ban xây dựng cơ cấu bộ giống cao su đã trình bày báo cáo đánh giá các giống cao su, các cơ sở để đề xuất xây dựng cơ cấu bộ giống cao su và …

Source: Góp ý xây dựng cơ cấu giống cao su – 2lua

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ …

Đơn vị công tác: Ban Quản lý Kỹ thuật, Tập đoàn Công nghiệp Cao su … chấp hành Cơ cấu Bộ giống giai đoạn 2016-2020, tiếp tục triển khai nhanh cơ cấu.

Source: TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ …

Cục Trồng trọt công nhận 5 giống cao su cho sản xuất thử

May 29, 2017 — Những giống này đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam khuyến cáo trong các cơ cấu bộ giống giai đoạn 2011 – 2015 và 2016 – 2020 ở quy …

Source: Cục Trồng trọt công nhận 5 giống cao su cho sản xuất thử

Xác định từng tiểu vùng để chọn giống thích hợp 11/09/2015

Sep 11, 2015 — CCG của VRG cho giai đoạn 2016 – 2020 với mục tiêu nâng cao năng suất mủ hơn trước, bảo đảm thời gian KTCB và khả năng thích hợp với từng tiểu …

Source: Xác định từng tiểu vùng để chọn giống thích hợp 11/09/2015

Author

Comments are closed.