Cloudways

 • Tạo SERVER. Nếu muốn chạy nhiều domain trên cùng một hosting, bỏ qua bước tạo mới
 • Tạo một APPLICATION mới.
  • Đặt tên Name Your App là tên miền trang web. Ví dụ: quangsilic.com, tienvietexpress.com
  • Đặt tên Project là mục tiêu công việc. Ví dụ: SEO, MMO, Affiliate, PBN
 • Chuyển dữ liệu từ hosting cũ sang hosting mới
  • Cài đặt plugin: Cloudways WordPress Migrator
  • Nhập thông tin truy cập, xem trong phần Access Details của Cloudways
  • Phần SFTP username và password, tạo mới trong chính Access Details của Cloudways
 • Vào quản lý tên miền, trỏ về địa chỉ IP của Cloudways. Ví dụ: 166.215.87
  • Lưu ý: Khi trỏ tên miền dùng địa chỉ IP, sử dụng DNS mặc định của nhà quản lý tên miền
 • Bật SSL:
  • Chọn Let’s Enscrypt, nhập email và địa chỉ tên miền