Chương trình học SEO

Các kênh hỗ trợ SEO

 

Công cụ SEO

 

Chương trình học SEO

Buổi 1: Nghiên cứu từ khóa

 • Viết một đoạn mô tả ngắn (tầm 2 – 3 dòng) về doanh nghiệp của bạn.
 • Dựa vào đoạn mô tả doanh nghiệp, liệt kê 5 – 10 từ khóa SEO (mỗi từ khóa dài 3 – 5 từ).
 • Đặt mình vào vị trí khách hàng, liệt kê thêm 5 – 10 từ khóa SEO (mỗi từ khóa dài 3 – 5 từ).
 • Dùng KeywordIO Tool, tìm nhóm từ khóa dịch vụ / sản phẩm chính.
 • Dùng Related Keywords của KeywordIO Tool, tìm từ khóa thông tin.

 

Buổi 2: Phân tích đối thủ SEO

 • Nguyên tắc: mỗi từ khóa, sẽ có một tập đối thủ khác nhau.
 • Xác định đối thủ
  • Lựa chọn từ 15 – 20 từ khóa có lượng tìm kiếm cao.
  • Dùng trình duyệt ẩn danh, tìm TOP 10 URL đối thủ. Tool: SERPLAB.
  • Tìm domain đối thủ từ URL. Tool: WSC.
  • Hàm đếm: COUNTIF.
 • Phân tích đối thủ về mặt SEO
  • Số lượng, chất lượng nội dung
  • Số lượng, chất lượng link
  • Năng lực của team SEO đối thủ
  • Tool: Batch Analysis của Ahrefs
 • Phân tích đối thủ tổng quát (6Ps)
  • Phân loại đối thủ ( trực tiếp, gián tiếp)
  • Sức mạnh thương hiệu, chất lượng sản phẩm
  • Định vị thương hiệu
  • Giá cả
  • Các kênh đầu tư marketing (online, offline)
 • Xác định điểm mạnh & điểm yếu đối thủ , lên phương án hành động
 • Mức độ cạnh tranh SEO. Xem xét số RefDomain:
  • Nếu RefDomain < 50: thị trường dễ, cần 1 SEOer newbie
  • Nếu 50< RefDomain < 100: cạnh tranh trung bình, cần 1 SEOer có kinh nghiệm
  • Nếu 100< RefDomain < 200: cạnh tranh cao, cần 1 SEOer cứng + 1 SEOer hỗ trợ
  • Nếu RefDomain > 200: cạnh tranh rất cao, cần 2 SEOer cứng / 1 SEO Leader + 2 SEOer hỗ trợ

 

Buổi 3: Tạo bộ KeywordMAP

 • Nguyên tắc: mỗi từ khóa thể hiện một mong muốn riêng biệt của người dùng.
 • Sort Keyword theo A&B, remove duplicate.
 • Loại bỏ các từ khóa không liên quan.
 • Nhóm từ khóa
  • Dùng Filter trong Excel, nhóm các từ khóa liên quan (cùng thỏa mãn một mong muốn của người dùng).
 • Kiểm tra nhóm từ khóa
  • Dùng trình duyệt ẩn danh, search TOP 10 URL của từng từ khóa.
  • So sánh TOP 10 URL của các từ khóa với nhau.
   • Nếu trùng 6/10, có thể gom từ khóa.
   • Nếu trùng dưới 3/10, cân nhắc tách.
  • Với web đã SEO
   • Dùng SERPLAB để tracking URL lên TOP của từ khóa.
   • Đánh giá sự phù hợp của từng từ khóa với URL đang lên TOP.

 

Buổi 4: Lên plan ContentSEO và tối ưu SEO Onpage

ContentSEO

 • Dựa vào nhu cầu của khách hàng thể hiện qua mỗi từ khóa
 • Dựa vào sự khác biệt về sản phẩm / dịch vụ của doanh nghiệp
 • Dựa vào cấu trúc 5W – 1H ( What, Who, When, Where, Why, How)
 • Dựa vào phân tích đối thủ
 • Yêu cầu nội dung: không đạo văn, khác biệt (văn phong, ý tưởng mới), thường xuyên cập nhật nội dung

OnpageSEO

 • Tiêu đề: chứa từ khóa + hấp dẫn + tham khảo TOP 10 đối thủ
 • Meta description: chứa từ khóa + trả lời ngắn gọn được mong muốn người dùng
 • Đoạn mở đầu: chứa từ khóa + tóm tắt được nội dung của bài viết
 • Các thẻ H (H2, H3…): tóm tắt được nội dung đoạn văn + chứa từ khóa chính xác / biến thể
 • Bố cục: ưu tiên dùng câu ngắn, đoạn văn ngắn
 • Liên kết nội bộ: làm riêng trong phần Liên kết nội bộ
 • Định danh thương hiệu
 • Outlink: có outlink ra trang uy tín cùng lĩnh vực (từ 3 – 4 link/ bài viết 800 – 1.000 từ)
 • Hình ảnh: có hình ảnh minh họa, 3 – 4 tấm bài viết 800 – 1.000 từ
 • Video: chèn video Youtube, ưu tiên video của doanh nghiệp
 • Schema: dùng Schema rating / Event / FAQ (dùng plugin kk Star Ratings, WP SEO Structured Data Schema)

 

Buổi số 5: Tối ưu liên kết nội bộ và điều phối anchortext

Nguyên tắc Liên kết nội bộ

 • Bài viết quan trọng hơn cần nhiều liên kết nội bộ hơn.
 • Các bài viết có nội dung liên quan cần liên kết với nhau.
 • Anchortext là từ khóa chính xác.

Điều phối sức mạnh

 • Tổng hợp lại URL + tiêu đề từng bài viết trên trang web. Công cụ: plugin Export All URLs / Ahrefs
 • Phân loại chủ đề của từng bài viết. Hỗ trợ: Data Validation của Excel.
 • Phân loại mức độ ưu tiên của từng bài viết (1,2,3,4…)
  • Tầng 1: trang chủ / PageSEO
  • Tầng 2: bài viết thông tin, nội dung liên quan
  • Tầng 3: bài viết thông tin, nội dung không liên quan
 • Thực hiện các nguyên tắc:
  • Tập trung lực
  • Cân bằng lực
  • Phân tầng lực

Anchortext

 • Xác định chủ đề của PageSEO (dựa vào cột Chủ đề)
 • Tìm bài viết cùng chủ đề với PageSEO (dựa vào cột Chủ đề)
 • Bắn anchortext là từ khóa chính xác về PageSEO

 

Buổi số 6. Lên KPI, kế hoạch SEO, và tính toán chi phí dự án SEO

Các số liệu & đo lường

 

Khối lượng công việc

 • Phân tích khách hàng, sản phẩm của doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu từ khóa SEO.
 • Xác định và phân tích đối thủ SEO.
 • Tạo bộ KeywordMap.
 • Tối ưu SEO Onpage & Content SEO.
 • Tối ưu Liên kết nội bộ.
 • Build Social.
 • Tạo Google Map & tối ưu Local SEO.
 • Link Building.
 • Audit Technical, Content và Backlink SEO (với dự án đã tiến hành).

 

Chi phí dự án

Tính theo một trong hai cách:

 • Tính theo thời gian.
 • Tính theo modun công việc.
 • Chi phí cho thứ 3 (outsource content + backlink, mua backlink, mua tool, hosting…).

 

Tự làm vs thuê ngoài?

 • So sánh về thời gian, chi phí ( + chi phí cơ hội), tiền công, độ rủi ro…