SEO

Đi dạy

Cách cài đặt Ahrefs

Bước 1: Cài đặt addon EditThisCookie.

Bước 2: Vào Ahrefs.

Bước 3: Truy cập GMAIL để lấy link đăng nhập (người gửi Trần Lâm).

 

Bước 4: Copy mã cookie, dán vào phần ahrefs_cookie.

Bước 1

Bước 2

Bước 5: F5 trình duyệt.

 

Nơi mua

 

Giải thích 

  • Tại sao dùng Ahrefs?
  • Tại sao dùng cookie Ahrefs?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *