Nghi Thức Tụng Niệm Hằng Ngày – Thư Viện Hoa Sen

Dec 18, 2016 — Kỹ thuật in tốt, rõ ràng, nên được đa số Phật tử chiếu cố. Hiện nay, Chùa không còn một quyển để tụng. Cũng quyển Chư Kinh Nhật Tụng nầy, nay …

Source: Nghi Thức Tụng Niệm Hằng Ngày – Thư Viện Hoa Sen

Kinh Nhật Tụng – Chùa Hoằng Pháp

Kinh Nhật Tụng · Kinh Tám Điều – Kinh Từ Tâm · Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh · Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn · Kinh A Di Đà · Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn · Mấy Lời …

Source: Kinh Nhật Tụng – Chùa Hoằng Pháp

Sách Kinh: Chư Kinh Nhật Tụng – 123doc

Sách Kinh: Chư Kinh Nhật Tụng. Sách Kinh: Chư Kinh Nhật Tụng · kinh nhat tung chua huong dao · Kinh Nhật Tụng Phật Lịch 2553 · KINH NHẬT TỤNG & NGHI THỨC THÔNG …

Source: Sách Kinh: Chư Kinh Nhật Tụng – 123doc

CHƯ KINH NHẬT TỤNG – HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

Ý Nghĩa Của Chư Kinh Nhật Tụng: Kinh có nghĩa là lời của Phật, Bồ Tát hay chư Tổ dạy cho đệ tử được ghi chép lại, những lời này là Chân Lý không thể thay …

Source: CHƯ KINH NHẬT TỤNG – HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

Chư Kinh Nhật Tụng | – Winmart.onl

Kinh Nhật Tụng là kinh dùng để tụng hàng ngày ở chùa cũng như ở tại gia của cư sĩ. Trước đây và ngày nay, kinh Nhật Tụng gồm có các kinh: Công Phu Khuya (Chú …

Source: Chư Kinh Nhật Tụng | – Winmart.onl

Videos

Nghi thức tụng niệm Việt phải mang bản sắc Việt – TT. Thích …

Khái quát về nghi thức tụng trì kinh hàng ngày – TT. Thích Nhật …

03. Kinh nhật tụng – TT. TS. Thích Chân Quang

Author

Comments are closed.