QUY TRÌNH SEO

Phần 6: Tối ưu Google RankBrain

Version 1

Social

 • Chuẩn bị thông tin doanh nghiệp:
  • Tên doanh nghiệp
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại
  • Email
  • Website
  • Đoạn mô tả doanh nghiệp
  • Logo, ảnh nền, ảnh sản phẩm…
  • File DEMO
 • Tạo các tài khoản Social. List 200 Social, xem trong tab Social.
 • Kết nối các tài khoản Social với nhau.

 

Schema

 

Trải nghiệm người dùng

 • Nhanh hơn.
 • Đẹp hơn.
 • Nội dung tốt hơn.

 

Phần tiếp theo:

 

Version 2

Schema – Knowledge Graph

 

Xác thực Social

 • Chuẩn bị đầy đủ thông tin doanh nghiệp (INAP), bao gồm:
  • Tên doanh nghiệp (Name).
  • Địa chỉ (Address).
  • Số điện thoại (Phone).
  • Email.
  • Địa chỉ trang web.
  • Đoạn mô tả doanh nghiệp (chứa từ khóa).
  • Logo, ảnh nền… trùng khớp.
 • Đăng thông tin doanh nghiệp lên Social.
  • Danh sách 50 social lớn, xem tại About Me.
 • Tạo các Social cho người chủ sở hữu (Person). Kết nối các Social với nhau.
 • Tạo các Social cho doanh nghiệp (Organization). Kết nối các Social với nhau.
 • Tài liệu. 

 

Tăng Trust

 • Nội dung bài viết nguyên bản, không copy, có hình ảnh, video minh họa.
 • Mua link GOV, EDU. Kinh nghiệm sử dụng. Xem tại đây.
 • Outlink ra các trang uy tín cùng lĩnh vực:
  • Tìm các từ khóa liên quan (không trùng với từ khóa SEO).
  • Tìm TOP 3 đối thủ đứng TOP từ khóa đó (dùng trình duyệt ẩn danh / trình duyệt khách).
  • Outlink về một trong các đối thủ TOP 3.
  • Link NoFollow. Tham khảo.
 • Tài liệu 1, Tài liệu 2, Tài liệu 3.

 

Tối ưu trải nghiệm người dùng

 • Tối ưu tỉ lệ CTR.
  • Tối ưu Snippets, TitleMeta Description. Tài liệu.
 • Tăng time on site, dwell time, giảm bounce rate.   Tài liệu.
  • Dùng bài viết dài, đầu tư chất lượng (> 2.000 từ).
  • Đa dạng nội dung: bổ sung hình ảnh, video, bình luận…
  • Dùng liên kết nội bộ hiệu quả.
  • Dùng tool tự động Mozview, FaceSEO, iClick, Traffic4SEO… (rủi ro). Tham khảo.
 • Tối ưu tốc độ.  Tài liệu.

 

Tài liệu tham khảo

Google RankBrain

 • Google RankBrain: The Definitive Guide của BacklinkO. Xem tại đây.
 • FAQ: All about the Google RankBrain algorithm của Search Engine Land. Xem tại đây.
 • 5 ways SEO experts say you should optimize for RankBrain của Search Engine Land. Xem tại đây.
 • Entity là gì? Tại sao Entity Building là định hướng nghiên cứu của GTV trong 2018?, của GTVSEO. Xem tại đây.

Knowdge Graph & Schema

 • Introducing the Knowledge Graph: things, not strings của Google Blog. Xem tại đây.
 • What is Schema Markup & Why It’s Important for SEO của Search Engine Journal. Xem tại đây.
 • Does Google Use Latent Semantic Indexing? của Bill Slawski. Xem tại đây.

Sematic Search

 • Introduction Structure Data của Google. Xem tại đây.
 • What Is Semantic Search and What Should You Do About It? của Moz. Xem tại đây.
 • On-Page SEO in 2017: How to Optimize for RankBrain and Semantic Search của Link Assistant. Xem tại đây.
 • Cloud Nature Language Google. Xem tại đây.
 • Topic Clusters: The Next Evolution of SEO của HubSpot. Xem tại đây.
 • How to Implement the Topic Clusters Model, Step-By-Step của Arash Asli. Xem tại đây.

Trải Nghiệm Người Dùng

 • Dwell Time: Is it really a ranking factor? (And if so, should you care?) của Ahrefs. Xem tại đây.
 • 11 Hacks to Increase Visitors’ Average Time Spent on Site của OptinMonster. Xem tại đây.
 • https://blog.hubspot.com/marketing/seo-content-hummingbird
QUY TRÌNH SEO

Phần 10: Xử lý nội dung mỏng và trùng lặp

NỘI DUNG TRÙNG LẶP

Tìm trùng lặp nội dung

Trùng lặp trong trang: 

 • Google Search Console – Search Appearance – HTML Improvements . Phần Meta description và Title tag.
 • Siteliner  (khoảng 1 USD / 100 Page) . Ví dụ.
  • Phần Duplicate Content.
  • Phần View page summary.
 • Cách xử lý:
  • Nếu trùng lặp tiêu đề, nội dung khác nhau. Sửa lại tiêu đề.
  • Nếu trùng lặp cả tiêu đề và nội dung. Xóa bài viết trùng lặp + 301 redirect.
  • Nếu nội dung tương tự nhau. Gộp bài viết + 301 redirect, hoặc dùng canonical.

Trùng lặp ngoài trang: 

 

Xử lý trùng lặp nội dung

Web bình thường

 • SEO Category.
  • Viết mô tả đầy đủ cho Category. Ví dụ.
  • Lựa chọn theme hỗ trợ hiển thị Category khi dùng WordPress.
 • SEO Tag.
  • TAG không được trùng tên CATEGOTY. 
  • TAG: SEO từ khóa không dấu + từ khóa dài. Ví dụ.
  • Nếu đủ nguồn lực: viết mô tả đầy đủ cho TAG. Demo.
  • Nếu không đủ nguồn lực: viết mô tả đầy đủ cho các TAG quan trọng + noindex các TAG còn lại.
 • Nếu copy bài viết từ nguồn thứ 3 / đồng bộ hóa nội dung
  • Để link tham khảo ở cuối bài viết.
  • Chèn thẻ cannonical về bài viết gốc (Yoast SEO, hình bánh răng). Demo.
  • Một số lĩnh vực thường áp dụng: luật, giáo dục, kế toán… Ví dụ.
 •  Trùng lặp phân trang.
  • Dùng thẻ pre& next.
  • View source code để kiểm tra các thẻ đã chèn hay chưa?  (Ctrl + U trên Chrome). Demo.
  • Yoast SEO chèn tự động thẻ pre & next. Web code tay, xem tại đây.
 • Nếu SEO web đa ngôn ngữ và đa quốc gia, dùng thẻ hreflang.
 • No-index một số trang sau bằng file robots.txt:
  • Trang đăng nhập.
  • Thông tin người dùng.
  • Thanh tìm kiếm nội bộ.
  • Section ID.
  • Các thư mục kỹ thuật nhạy cảm.
  • Tham khảo file robots.txt của Sen Đỏ, CellPhone, Wikipedia….  Tài liệu.
 • Dùng thẻ Canonical cho các trường hợp sau:
  • Một sản phẩm ở trong nhiều thư mục (WordrPress chèn tự động).
  • Sort trong Ecomerce (WooCommerce chèn tự động).
  • Filter trong Ecomerce (WooCommerce chèn tự động). Ví dụ.
  • Đồng bộ hóa nội dung lên social, bài PR… (syndicated content).
  • Cách chèn thẻ canonical, xem tại đây.
 • Nội dung các bài viết tương tự nhau (quan trọng)
  • Gom nhiều bài viết tương tự nhau thành một bài viết duy nhất.
  • 301 redirect  / chèn thẻ canonical các bài viết cũ về URL bài viết mới.
  • Lên kế hoạch nội dung ngay từ đầu, để tránh trùng lặp nội dung về sau.

 

Trùng lặp trong Ecomerce

Nếu có quá nhiều sản phẩm, có thể dùng công thức sau:

 • Tiêu đề. Tên sản phẩm + đặc tính (khối lượng / màu sắc / dung lượng / model / giá cả…).
 • Thẻ meta description. CTA (mua ngay, xem ngay…) + tên sản phẩm + các điểm khác biệt (chính hãng, bền đẹp, đời mới nhất…) ưu đãi (giảm giá, giao hàng tận nơi, trả góp…).
 • Mô tả category / product.
  • Độc nhất (unique), ngắn gọn, chứa từ khóa chính xác (và các biến thể).
  • Liệt kê, và trả lời những câu hỏi thường gặp của khách hàng về sản phẩm.
  • Ưu tiên những sản phẩm quan trọng nhất, nếu số lượng sản phẩm quá lớn.
 • Lập file Excel để xử lý trùng lặp. Demo.
 • Khai báo schema, cho những category và sản phẩm quan trọng nhất.

Bảo vệ bản quyền

 

NỘI DUNG MỎNG

Tìm nội dung mỏng

Xử lý nội dung mỏng

 • Nếu nội dung bài viết là duy nhất trên trang web.
 • Nếu có nhiều bài viết có nội dung tương tự nhau.
  • Hợp nhất các bài viết với nhau. 301 redirect bài viết cũ về bài viết mới.
 • Giới thiệu sơ lược tài liệu tham khảo. 

 

Phần tiếp theo:

 

Tài liệu tham khảo

 • How to Use the Duplicate Content Checker, URL Profiler. Xem tại đây.
 • Panda – Proof Content Audit for Your Site, Link Assistant. Xem tại đây.
 • Consolidate duplicate URLs, Google Search Console. Xem tại đây.
 • Finding and Auditing Thin Content to Improve SEO, Glen Dimaandal. Xem tại đây.
 • 5 Common WordPress Duplicate Content Issues & How to Fix Them, Adam Riemer. Xem tại đây.
 • Ecommerce Product Pages: How to Fix Duplicate, Thin & Too Much Content, Ken Lyons. Xem tại đây.
 • Ecommerce SEO: A Simple (But Complete) Guide for 2018, Ahrefs. Xem tại đây.
 • Thin & Duplicate Content: eCommerce SEO, InFlow. Xem tại đây.
 • The Ultimate Guide Use robots.txt, Yoast SEO. Xem tại đây.
 • Trang báo cáo nội dung vi phạm bản quyền lên Google. Xem tại đây.
 • Syndicated Content: Why, When & How, SEL. Xem tại đây.
 • Parsing pages: Is it better to update or remove thin content? của SEL. Xem tại đây.
 • How long does it take to deindex low-quality or thin content published by accident? [case study] của Glenn Gabe, SEL. Xem tại đây.

 

QUY TRÌNH SEO

Phần 7: Cách đánh giá Backlink chất lượng

Version 1

Domain chất lượng

 • Phổ biến ( DR, DA, CF cao)
 • Traffic cao
 • Liên quan
 • Ưu tiên domain Việt Nam

Backlink chất lượng

 • Backlink trong bài viết
 • Link DoFollow
 • Backlink đến từ domain chất lượng

 

Phần tiếp theo:

 

Version 2

Blacklist

 • Xem phần Referring Domainssort theo cột Links to target .  
 • Nằm trong list malware, phishing của Google. Tool: Sucuri.
 • Traffic giảm đột ngột. Tool: Organic search, Ahrefs (ngoại trừ lĩnh vực Y Dược).  
  • Lọc nhanh theo cột Traffic.
 • Cách xử lý backlink bẩn:

 

 

Domain chất lượng

 • Các công cụ hỗ trợ: Ahrefs, Majestic, Wayback Machine .
 • Xem phần Referring Domains, sort theo cột Links to target.
 • Traffic cao + Referring Domain trỏ về nhiều.
  • Cột Organic traffic và  cột Referring Domains.
 • Chủ đề liên quan. Tool: Đánh giá thủ công, Majestichoặc My Addr.
 • Lịch sử tên miền. Tool: Wayback Machine.
  • Tuổi đời domain cao.
  • Lịch sử hoạt động ổn định (check đầu, cuối, các điểm gián đoạn).

 

Backlink chất lượng

 • Backlink nằm trong bài viếttextlink ( Phần Anchor and backlink, Ahrefs).
 • Có traffic. Tool: Ahrefs.
 • Link DoFollow tốt hơn NoFollow. Tools: Ahrefs / addon NoFollow.
 • Link đến từ bài viết có UR cao, external link thấp. Tool: Ahrefs.
 • Độ tương tác tốt: có bình luận, có chia sẻ mạng xã hội….
 • Vị trí có tỉ lệ click chuột cao  (ngữ cảnh liên quan, nổi bật, cuối bài viết..).
 • Backlink đến từ domain chất lượng (đánh giá theo tiêu chí ở trên).
 • Giới thiệu sơ lược tài liệu tham khảo. 

 

Tài liệu tham khảo

 • SEO Signals Framework của Steven Kang. Xem tại đây.
 • Search Quality Guideline 2018 của Google. Xem tại đây.
 • What makes a high-quality backlink?, của Ahrefs. Xem tại đây.
 • The Definition of the High Quality Backlink của CognitiveSEO. Xem tại đây.
 • 7 “White Hat” Link Types that Can Get you Penalized in 2018 của Rick Lomas. Xem tại đây.
 • Những lưu ý khi sử dụng PBN để có hiệu quả tốt nhất của bạn Lê Thanh Sang. Xem tại đây.
QUY TRÌNH SEO

Phần 1: Nghiên cứu từ khóa & Lên kế hoạch nội dung

Nghiên cứu từ khóa

Version 1

Nghiên cứu từ khóa

 • Xác định nhóm sản phẩm / dịch vụ chính.
 • Dùng KeywordIO Tool, tìm nhóm từ khóa dịch vụ / sản phẩm chính.
 • Dùng Related Keywords của KeywordIO Tool, tìm từ khóa thông tin. Sort Volume search từ thấp tới cao, để tìm từ khóa ngách.

Nhóm từ khóa

 • Sort Keyword theo A&B.
 • Dùng Filter trong Excel, nhóm các từ khóa liên quan.

Kiểm tra nhóm từ khóa

 • Dùng trình duyệt ẩn danh, search TOP 10 URL của từng từ khóa.
 • So sánh TOP 10 URL của các từ khóa với nhau.
 • Với web đã SEO, dùng SERPLAB để tracking URL lên TOP của từ khóa.

 

Số liệu tham khảo:

 

Version 2

Từ khóa sản phẩm , dịch vụ chính

 • Lựa chọn 3 – 5 sản phẩm, dịch vụ chính của cửa hàng, công ty.
 • Phân chia các sản phẩm, dịch vụ thành các thư mục.
 • Viết bài chất lượng cao cho mỗi sản phẩm, dịch vụ ( 2.000 – 3.000 từ / bài).

Từ khóa thông tin

 • Xác định Top 10 đối thủ (dùng trình duyệt khách search từ khóa, hoặc Competing domains Ahrefs).
  • Ưu tiên lựa chọn đối thủ ngang tầm, dưới sức.
 • Nhập lần lượt domain từng đối thủ vào công cụ Ahrefs, chọn Top Pages. 
 • Dựa vào cột Top keywords và nhóm từ khóa đã lên Top, lên kế hoạch nội dung.
 • Sử dụng thêm Google Suggestion để bổ sung ý tưởng (nếu cần).
 • Ưu tiên:
  • Nếu muốn kéo traffic, sort theo cột Traffic.
  • Nếu muốn tìm từ khóa chuyển đổi cao, sort theo cột Value.
 • Ưu tiên nhóm từ khóa có Keyword Difficulty / RefDomain về URL thấp.
 • Viết bài thông tin cho mỗi ý tưởng (1.000 – 1.500 từ /bài).

Bảng DEMO nghiên cứu từ khóa, bạn xem Ở ĐÂY

Xem thêm:

 

Outsource Content

 • Viết tin tuyển dụng content lên các Group:
 • Các yêu cầu & giá cả:
  • Giá từ 50k – 100k/ 1.000 từ, 5k/ ảnh.
  • Yêu cầu viết tự nhiên, không trùng lặp nội dung.
  • Mẫu tuyển dụng Content SEO, xem tại đây.
 • Nếu làm cho thị trường nước ngoài:
  • Chi phí outsource bài viết khoảng 6 USD (bài 500 từ), 12 USD (bài 1.000 từ), 33 USD (2.000 từ), 50 USD (3.000 từ) trên các sàn như Upwork, IWriter, TextBroker….
  • Khi đã tìm được người viết tốt, nên gắn bó với họ để hợp tác lâu dài.
  • Ưu tiên người Phillipin, Ấn Độ, Pakistan… vì chi phí thấp và tiếng anh tốt.

Phần tiếp theo 

 

Tài liệu tham khảo

 • Keyword research for SEO: The Definitive Guide (2018 Updated) của Brian Dean, BacklinkO. Xem tại đây.
 • How To Do Keyword Research for SEO – Ahrefs’ Guide (nên đọc). Xem tại đây.
 • Keywords Explorer 2.0 by Ahrefs: Setting new standards for keyword research, Ahrefs (nên đọc). Xem tại đây.
 • How To Gauge Keyword Difficulty And Find The Easiest Keywords To Rank For của Ahrefs. Xem tại đây.
 • Find the most profitable keywords with the help of Rank Tracker, Link Assistant. Xem tại đây.
 • A step-by-step guide to competitor-based keyword research của Lewis Parrott, Authority Hacker. Xem tại đây.
 • Keyword Mapping: The Most Important Aspect Of On-Page Seo của SEO Brother. Xem tại đây.
 • Ahrefs’ SEO metrics explained: What they mean and why they’re so good của Ahrefs. Xem tại đây.

 

Những câu hỏi thường gặp

 

Câu 1: Các công cụ nghiên cứu từ khóa thường dùng là những công cụ nào?

Có hai trường phái nghiên cứu từ khóa chính, đó là nghiên cứu từ khóa truyền thống và hiện đại.

Nghiên cứu từ khóa theo kiểu truyền thống, là bạn dựa vào một tập từ khóa chủ lực ban đầu ( tầm 3 – 5- – 7 từ khóa, seed keyword), sau đó bạn dùng các công cụ để tìm thêm các từ khóa liên quan.

Các công cụ hỗ trợ bạn phổ biến như Google Keyword Planner ( hàng của Google), KeywordIO Tool (rất nổi tiếng, dân Adword hay dùng), KWFinder (đi kèm chức năng đánh giá độ khó từ khóa) , Rank Checker (thuộc bộ Power Suite)…

Nghiên cứu từ khóa theo kiểu hiện đại, là bạn đi tìm danh sách các đối thủ của mình.

Sau đó, bạn dùng các công cụ để thống kê bộ từ khóa của đối thủ đã ranking được TOP, và SEO tương tự như thế.

Hai công cụ chủ lực là Ahrefs, và SEMRush.

Nếu SEO ở thị trường Việt Nam, bạn nên dùng Ahrefs, vì nó có độ chính xác của dữ liệu cao hơn nhiều so với SEMRush (mặc dù SEMRush là công cụ rất phổ biến ở nước ngoài).

Cá nhân Quang dùng cách thứ hai, nghiên cứu từ khóa theo kiểu hiện đại.

 

Câu 2: Ưu và nhược điểm của từng công cụ nghiên cứu từ khóa?

 • Google Keyword Planner. Ưu điểm là hàng của Google, cào được khá nhiều từ khóa chính xác và liên quan. Nhược điểm là không hiện được lượng tìm kiếm từ khóa (nếu bạn không nôn tiền cho Google), và thiếu các chỉ số đặc trưng của SEO (không có đối thủ, không có độ khó tương đối).
 • KeywordIO Tool. Ưu điểm là đẻ ra một lượng từ khóa khổng lồ. Nhược điểm là đẻ ra nhiều quá không biết lọc thế nào, và không cào được nhóm từ khóa liên quan.
 • Ưu điểm là đo được độ khó từ khóa khá tốt. Nhược điểm là mắc, và khó tìm được nguồn mua chung.
 • Rank Checker. Ưu điểm là hỗ trợ rất nhiều cách tìm từ khóa (Google Autocomplete, Google Keyword Planner, Google Search Console, TF – IDF, Google Adword…). Nhược điểm là đánh giá độ khó hơi chuối, và hơi khó sử dụng với người mới bắt đầu.
 • Google Search Console. Ưu điểm là miễn phí (hàng của anh Gồ). Nhược điểm là nếu trang web mới bắt đầu chạy thì chưa có dữ liệu để đánh giá.
 • Ahrefs. Ưu điểm lớn nhất là soi được bộ từ khóa của đối thủ, và có chỉ số đánh giá độ khó từ khóa khá ổn. Nhược điểm là nó hỗ trợ nhiều cách nghiên cứu từ khóa quá, nên không biết chọn cách nào.

 

Câu 3: Các từ khóa có thể phân loại như thế nào?

Có khá nhiều cách để phân loại từ khóa, tùy vào cơ sở mà bạn dùng để phân loại.

Dưới đây là một số cách phân loại phổ biến.

 • Phân loại từ khóa theo hành vi khách hàng. Khách hàng có thể trải qua 4 giai đoạn trước khi mua hàng, bao gồm nhận thức nhu cầu (Awareness), tìm hiểu sản phẩm (Consideration), so sánh sản phẩm (Evalute) và quyết định mua hàng (Purchase). Anh em thiên về làm thương hiệu hay chạy chiến dịch Marketing tổng thể rất quan tâm tới cách chia này.
 • Phân loại theo độ khó từ khóa. Bạn có thể dùng các công cụ sau để đánh giá độ khó từ khóa như Ahrefs, KWFinder, Rank Checker, Moz…. Anh em SEOer thường quan tâm cái này, để biết đường mà SEO từ dễ trước, từ khóa SEO sau.
 • Phân loại từ khóa ngắn và từ khóa dài (long – tail keyword). Anb em thường SEO từ khóa dài trước (vì nó thường dễ lên TOP nhanh hơn từ khóa ngắn, lên xong mới có cơm ăn chứ đợi từ ngắn lên thì chắc chết đói từ lâu).

 

Câu 4: Làm thế nào để kiểm tra số lượng tìm kiếm từ khóa?

Số lượng tìm kiếm từ khóa, bạn có thể hiểu là số lần khách hàng tìm kiếm từ khóa đó thường đo trong một tháng.

Trong các công cụ SEO, nó thường có tên là Lượng tìm kiếm hoặc Search volume.

Bạn có thể dùng các công cụ sau để kiểm tra vị trí từ khóa:

 • Made in Việt Nam có SpinEditor, Tool LAR, Google Keyword Planner (nhưng bạn phải nôn tiền cho Adword nó mới hiện số).
 • Made in Nước ngoài có Google Keyword Planner, KeywordIO Tool, KWFinder, Ahrefs (Ahrefs chỉ số đôi khi không chính xác lắm).

Cá nhân Quang thường dùng song song Ahrefs và KeywordIO Tool để kiểm tra chéo số liệu.

 

Câu 5: Từ khóa HOT là từ khóa gì?

Từ khóa HOT là từ khóa có lượng tìm kiếm cao đột biến trong một thời gian ngắn.

Nó có mùa, SEO y chang như kiểu chơi lướt sóng chứng khoán.

Anh em thường SEO từ khóa này để kiếm nhanh traffic (có traffic để đặt banner quảng cáo), hoặc dùng để nuôi vệ tinh, rồi bắn link về trang chủ.

Để tìm từ khóa HOT, bạn nên nhạy với tin tức chút xíu, và có thể dùng Google Trendđể tìm kiếm.

 

Câu 6: Làm thế nào để lựa chọn từ khóa SEO đúng cách?

Theo kinh nghiệm của Quang, bạn có thể dựa vào 3 yếu tố sau:

 • Từ khóa là sản phẩm, hoặc dịch vụ chủ lực của công ty bạn.
 • Từ khóa có lượng tìm kiếm cao, vì nó giúp bạn tiếp cận được tối đa tập khách hàng tiềm năng. Bạn đừng bao giờ SEO từ khóa mà không có lượng tìm kiếm nhé, vì từ khóa có lên được TOP từ cũng không có ma nào tìm.
 • Từ khóa có giá CPC cao, vì nó có tính chuyển đổi đơn hàng rất cao. Mấy từ khóa thuộc lĩnh vực bất động sản (khi đã vào mùa), hút hầm cầu, dịch vụ SEO, tư vấn du học, gia công phần mềm… có độ cạnh tranh rất cao, nhưng anh em vẫn cố đấm ăn xôi để SEO những từ khóa này, vì nó chuyển đổi đơn hàng cực tốt.

 

Câu 7: Làm thế nào để đánh giá độ khó của từ khóa?

Bạn có thể dùng các công cụ đo độ khó từ khóa, hoặc đánh giá thủ công.

Để đánh giá độ khó từ khóa, bạn có thể dùng các công cụ như Ahrefs, KWFinder, Moz, Rank Checker, SERPSTAT…

Trong các công cụ đo độ khó từ khóa, KWFinder thường đem lại kết quả chính xác hơn.

Đánh giá thủ công, luôn có độ chính xác cao hơn so với đánh giá bằng công cụ.

Một số lưu ý dành cho bạn:

 • Mỗi từ khóa, sẽ có một tập đối thủ riêng.
 • Mỗi công cụ đều có một thang đo độ khó riêng.
 • Chỉ số Độ cạnh tranh (Competitor) trong Google Adword là chỉ số thể hiện sự cạnh tranh trong Adword, và không liên quan tới độ khó của từ khóa khi SEO.

 

Câu 8: Làm thế nào để đánh giá thủ công đối thủ?

Để đánh giá thủ công, bạn có thể đi qua 3 bước sau:

 • Bước 1: Tìm danh sách đối thủ của mình.
 • Bước 2: Tìm số RefDomainRefBacklinkTotal KeywordTotal TrafficTổng số bài viếttrỏ về root domain từng đối thủ.
 • Bước 3: Tìm số RefDomainRefBacklink trỏ về từng URL đang lên TOP của đối thủ.

Ba bước này, bạn có thể đo lường bằng số (bằng Batch Analysis và Top Pages trong Ahrefs).

Một số thị trường có độ cạnh tranh cao, bạn cần đánh giá thêm một số yếu tố không đo được thành số liệu, như chất lượng bài viết, các kênh marketing mà đối thủ triển khai, sức mạnh thương hiệu của đối thủ, hệ thống PBN và vệ tinh của đối thủ…

 

Câu 9: Những lỗi thường gặp khi nghiên cứu từ khóa?

 • SEO từ khóa không có lượng tìm kiếm.
 • Bỏ qua một số từ khóa tiềm năng, do nghiên cứu từ khóa không kỹ lưỡng.
 • SEO các từ khóa có độ cạnh tranh quá cao ngay từ đầu, khi nguồn lực của bạn không đủ.
 • Mỗi từ khóa viết 1 bài. 50 từ khóa, viết 50 bài.

 

Câu 10: Bạn nên SEO từ khóa dễ hay từ khóa khó?

Theo Quang, bạn nên SEO cả hai loại từ trên.

Điểm mấu chốt là thời điểm triển khai.

Bạn nên tập trung SEO bộ từ khóa dễ trước, sau đó hãy dồn lực SEO cho bộ từ khóa khó sau.

 

Câu 11: Bạn mua các công cụ nghiên cứu từ khóa ở đâu?

 • Để chạy được Google Keyword Planner, bạn chỉ cần nôn tiền chạy quảng cáo cho Google là xong.
 • Để mua chung KWFinder, bạn có thể mua bên bạn Trần Minh Công.
 • Để mua chung Ahrefs, KeywordIO Tool…, bạn có thể mua bên bạn Trần Lâm (Mua Chung Ahrefs).
 • Nếu bạn có điều kiện, hoặc bạn có sếp giàu, hoặc công ty của bạn giàu, bạn cứ mua hàng chính hãng xài cho đã, và ủng hộ nhà phát triển phần mềm.
QUY TRÌNH SEO

Phần 4: Điều phối Anchor Text & Liên kết nội bộ

 

Version 1

Câu hỏi: Link ( Internal link + Backlink) có tác dụng gì?

Tham khảo: 

Giá trị PageRank sau 20 vòng lặp

 

Nguyên tắc Liên kết nội bộ

 • Bài nào quan trọng hơn, cần có nhiều liên kết nội bộ trỏ về hơn.
 • Các bài viết có nội dung liên quan cần liên kết với nhau.
 • Anchortext là từ khóa chính xác.

 

Điều phối sức mạnh

 • Tổng hợp lại URL + tiêu đề từng bài viết trên trang web. Công cụ: Ahrefs / GSC + BuzzStream
 • Phân loại chủ đề của từng bài viết. Hỗ trợ: Data Validation của Excel.
 • Phân loại mức độ ưu tiên của từng bài viết (1,2,3,4…)
  • Tầng 1: trang chủ / thư mục chính
  • Tầng 2: thư mục con / pageSEO ( có thể có hoặc không)
  • Tầng 3: bài viết thông tin, nội dung liên quan
  • Tầng 4: bài viết thông tin, không có nội dung liên quan
 • Thực hiện các nguyên tắc:
  • Tập trung lực
  • Cân bằng lực
  • Phân tầng lực

 

Điều phối Anchortext

 • Phân loại chủ đề của từng bài viết.
 • Bắn liên kết nội bộ từ các bài viết liên quan, anchortext = từ khóa chính xác.
 • Hạn chế trùng lặp ở các URL bắn link.

 

Cấu trúc trang web

Tham khảo hình:

 

Xem thêm:

 

Version 2

Tạo danh sách bài viết liên quan

 • Liệt kê toàn bộ các bài viết có trên trang web (tách thành thư mục, sản phẩm, bài viết). Tool hỗ trợ: Top Pages Ahrefs.
 • Chia các bài viết có nội dung liên quan thành từng chủ đề nhỏ.
 • Trong mỗi bài viết, chèn các bài viết có nội dung liên quan.
  • Số lượng: có thể từ 3 – 5 liên kết nội bộ / bài viết trung bình.
  • Vị trí chèn: đầu, giữa, cuối bài viết (dưới mỗi đoạn văn). Ví dụ.

 

Anchor text nội bộ (quan trọng nhất)

 • Ví dụ.
 • Tìm từ khóa và URL đang lên TOP. Tool: SERPLABOrganic Keyword Ahrefs.
 • Nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm nội bộ để tìm bài viết liên quan.
 • Chèn liên kết nội bộ về URL đích.
  • Nếu bài viết có chứa chính xác từ khóa: chèn anchor text vào từ khóa đó.
  • Nếu bài viết không chứa chính xác từ khóa: chỉnh sửa nội dung bài viết + chèn anchor text.

 

Nguyên tắc xây dựng liên kết nội bộ

 • Nguyên tắc: những bài quan trọng nhất phải nhận được nhiều liên kết nội bộ nhất.
 • Tool kiểm tra: Website Auditor / Internal Links (Google Search Console).
 • Cách xử lý:
  • Đưa các bài viết quan trọng lên Header / Footer / Sitebar. Ví dụ.
  • Dẫn liên kết nội bộ về các bài viết quan trọng nhiều hơn so với các bài viết khác.

 

Cấu trúc trang web

 • Header. 
  • Trang chủ.
  • Trang giới thiệu (About Us).
  • Trang sản phẩm, dịch vụ chính (mega menu). Ví dụ.
  • Tin tức (Blog).
  • Liên hệ.
 • Footer.
  • Điều khoản, chính sách, vận chuyển, thanh toán.
  • Thông tin liên hệ: số điện thoại, địa chỉ,  nhúng Google Map (nếu có).
  • Các kênh Social: Facebook, Youtube, Instagram, Pinterest, LinkedIn….
  • Nhóm các từ khóa quan trọng. Ví dụ.
 • Sitebar.
  • Danh mục đầy đủ của sản phẩm / dịch vụ (nếu không chèn hết vào Header).Ví dụ.
 • Category.
  • Phân loại các nhóm sản phẩm / dịch vụ chính thành từng nhóm.
  • Đưa nhóm sản phẩm / dịch vụ chính lên Header / SiteBar / Footer.
 • Tag.
  • Dùng Appearance / Widget, tạo Tag Cloud trên Sitebar.
  • Chèn cuối bài viết để điều phối người dùng. Ví dụ.
  • SEO từ khóa không dấu, từ khóa ngách (không trùng tên thư mục, từ khóa mục tiêu của bài viết).
 • Dùng Website Auditor, tìm các trang có Click Depth > 3. Đẩy liên kết nội bộ về các trang này hoặc cấu trúc lại trang web.
 • Dùng Website Auditor, tìm các trang Orphan Page. Đẩy liên kết nội bộ về các trang này hoặc cấu trúc lại trang web.
 • Dùng Website Auditor, tìm những trang có quá nhiều link trỏ tới (bao gồm cả internal link và external link) trong phần Pages with excessive number of links. Giảm số liên kết xuống.

 

Tối ưu bán hàng

 • Vào Top Page Ahrefs. Lọc ra những trang có nhiều traffic nhất (sort theo cột Traffic) (Loại 1).
 • Liệt kê các trang bán hàng, sản phẩm dịch vụ chính, bảng giá, bài viết có tính chuyển đổi đơn hàng cao (Loại 2).
 • Trỏ liên kết từ Loại 1 về loại 2.

 

Tối ưu vị trí từ khóa

 • Tìm những URL mạnh nhất trên trang web.
  • Dùng Ahrefs, phần Best by links, tìm các trang có chỉ số UR cao nhất (Loại 1).
  • Dùng Website Auditor, phần Links to Page, tìm các trang có nhiều internal link nhất (Loại 2).
 • Tìm các URL đang có từ khóa có vị trí Top 10, lượng tìm kiếm cao. Tool Ahrefs / Google Search Console. (Loại 3)
 • Trỏ liên kết từ Loại 1, loại 2 về loại 3.
 • Giới thiệu sơ lược tài liệu tham khảo. 

 

Tài liệu tham khảo

 • The Google Pagerank Algorithm and How It Works của Ian Rogers, Princeton University (nên đọc). Xem tại đây.
 • The SEO Guide to Internal Linking của Yauhen Khutarniuk, Link Asistant (nên đọc). Xem tại đây.
 • The ultimate guide to Site Structure của Marieke van de Rakt, Yoast SEO ( nên đọc). Xem tại đây.
 • The Ultimate Guide to Internal Link Building for Incredible Results của Mathew Woodward. Xem tại đây.
 • The Ultimate Guide To Site Architecture của Perrin Carrell, Authority Hacker. Xem tại đây.
 • Categories vs Tags – SEO Best Practices for Sorting your Content của WPBeginner. Xem tại đây.
 • Are You Setting Up WordPress For SEO Success? của Dan Shure, Moz. Xem tại đây.