Bản hướng dẫn xét mình và cách thức xưng tội | GIESU.NET

1- Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự. · 2- Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. · 3- Giữ ngày Chúa Nhật. · 4- Thảo kính cha mẹ. · 5- Chớ …

Source: Bản hướng dẫn xét mình và cách thức xưng tội | GIESU.NET

Hướng Dẫn Xét Mình Xưng Tội Cho Người 15 Tuổi Trở Lên

Aug 15, 2017 — 1- Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự. Tôi có dành thời giờ cầu nguyện với Chúa mỗi ngày không? · 2- Chớ kêu tên Đức …

Source: Hướng Dẫn Xét Mình Xưng Tội Cho Người 15 Tuổi Trở Lên

Hướng Dẫn Xét Mình Xưng Tội (7-14)

Aug 15, 2017 — sự khổ nạn của Chúa Kitô, xin làm cho con mạnh sức. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, xin nhận lời chúng con cầu xin. Xin ẩn dấu con vào những thương …

Source: Hướng Dẫn Xét Mình Xưng Tội (7-14)

Bản Hướng Dẫn Xét Mình Và Cách Xét Mình Xưng Tội Nhân …

Jul 18, 2021 — – Trước Khi xưng tội, em van nài Chúa Thánh Thần soi sáng, (gọi Kinh Trước Xét bản thân.tr.63) xin Chúa góp em thấy rõ phần nhiều tội lỗi em đã …

Source: Bản Hướng Dẫn Xét Mình Và Cách Xét Mình Xưng Tội Nhân …

Bảng xét mình xưng tội dành cho học sinh Giáo lý .Kinh dọn …

Aug 4, 2020 — – Trước khi xưng tội, em cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, (đọc Kinh Trước Xét mình.tr.63) xin Chúa giúp em thấy rõ mọi tội lỗi em đã phạm, rồi …

Source: Bảng xét mình xưng tội dành cho học sinh Giáo lý .Kinh dọn …

Dưới đây là một số kinh đọc cần – TinMung.net

Lạy Chúa, con sấp mình xuống trước mặt Chúa. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất …

Source: Dưới đây là một số kinh đọc cần – TinMung.net

Dọn mình xưng tội (2) – SimonHoaDalat

T. Ta xét xem từ khi xưng tội lần trước đến nay / đã được mấy tuần hay mấy tháng / và xét xem đã phạm những tội nào / và …

Source: Dọn mình xưng tội (2) – SimonHoaDalat

Videos

BẢN XÉT MÌNH XƯNG TỘI CHO GIỚI TRẺ

Hướng dẫn XÉT MÌNH và cách thức XƯNG TỘI chuẩn bị cho …

Hướng dẫn cách xét mình xưng tội

Bản hướng dẫn xét mình và Cách thức xưng tội Chuẩn bị tâm …

Author

Comments are closed.