SEO

Cách vào máy ảo

  • Vào nút Start Window, gõ Remote Desktop Connection, chọn ứng dụng.

  • Nhập các thông tin của máy ảo (bạn xem trong file Quang share qua email nhé).

  • Nhập password (trong file share), tick chọn Remember my credentials.

  • Tick chọn Don’t ask me again…, nhấn Yes.

Sau khi vào máy ảo, bạn sẽ thấy có các công cụ SEO.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *