Học tiếng Hàn : Thứ – Ngày – Tháng trong tiếng Hàn

Aug 3, 2017 — 일요일 : Chủ nhật. 보기: 오늘은 무슨요일 입니까 ? Hôm nay là thứ mấy ? 오늘은 화요일 입니다. Hôm nay là thứ 3. • Tháng …

Source: Học tiếng Hàn : Thứ – Ngày – Tháng trong tiếng Hàn

Bí ẩn thời gian trong học tiếng Hàn Quốc cơ bản tại SOFL

Học tiếng Hàn Quốc cơ bản – cách nói thứ, ngày, tháng · 일: (il)tháng 1 · 이월:(iwol): tháng 2 · 삼월:(sam-wol): tháng 3 · 사월:(sawol): tháng 4 · 오월:(owol) tháng …

Source: Bí ẩn thời gian trong học tiếng Hàn Quốc cơ bản tại SOFL

Cách đọc viết ngày tháng năm trong tiếng Hàn

Apr 25, 2022 — 1. Từ vựng về ngày tháng năm trong tiếng Hàn · Thứ trong tuần : 요일. · Tháng : 월. · Ngày : 일.

Source: Cách đọc viết ngày tháng năm trong tiếng Hàn

Ngày tháng trong tiếng Hàn

Ở bài viết này chúng ta cùng học làm quen với Thứ – Ngày – Tháng trong tiếng hàn căn bản cho người mới bắt đầu – Học tiếng KOREA ; 6일, 육일, 16일 ; 7일, 칠일, 17 …

Source: Ngày tháng trong tiếng Hàn

Những từ vựng tiếng hàn về thời gian

시간: thời gian 세월 ; 이번달: tháng này 다음달 ; 이번주: tuần này 지난주 ; 월요일: thứ 2 화요일 …

Source: Những từ vựng tiếng hàn về thời gian

Cách đọc từ vựng thứ, ngày, tháng, năm trong tiếng Hàn …

Mar 22, 2022 — Thứ. 월요일. 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 일요일. Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, Thứ sáu, Thứ bảy · Tháng, năm, ngày, giờ. 년. 월 …

Source: Cách đọc từ vựng thứ, ngày, tháng, năm trong tiếng Hàn …

Số đếm, số thứ tự, ngày và tháng trong năm – từ vựng Hàn Ngữ

Số đếm, số thứ tự, ngày và tháng trong năm – từ vựng Hàn Ngữ ; eighth /thứ 8. 여덟 번째 – yeo deolb beon jjae ; ninth/thứ 9. 아홉 번째 – a hob beon jjae ; tenth/ …

Source: Số đếm, số thứ tự, ngày và tháng trong năm – từ vựng Hàn Ngữ

Cách sử dụng ngày, tháng, năm trong tiếng Hàn là gì

한달 = 일개월 (han tal = ilke won) 1 tháng, 두달 = 이개월 (tudal = ike won) 2 tháng, 세달 (còn dùng 석달) = 삼개월 (samke won)3 tháng = 사분기 (sapunki) (một …

Source: Cách sử dụng ngày, tháng, năm trong tiếng Hàn là gì

Videos

Cách nói ngày tháng trong tiếng Hàn

Tổng Hợp Cách Đọc THỨ – NGÀY – THÁNG Bằng Tiếng Hàn …

[Bài 7: THỨ – NGÀY – THÁNG | 날짜와 요일 | TIẾNG HÀN GIAO …

Author

Comments are closed.