Hòa thượng Thích Nhất Hạnh dịch lại Tâm Kinh Bát Nhã

Sep 17, 2014 — Hòa thượng Thích Nhất Hạnh dịch lại Tâm Kinh Bát Nhã · “Sắc tức thị không, không tức thị sắc, · Bụt ba đời tạm thời bày đặt. · Không chẳng phải sắc …

Source: Hòa thượng Thích Nhất Hạnh dịch lại Tâm Kinh Bát Nhã

Kinh Tinh yếu Bát Nhã – Làng Mai

Nhưng món quà lớn nhất mà ta có thể trao tặng làm cho người kia đừng sợ hãi nữa, đó là vô uý thí. Bát Nhã Tâm Kinh là một món quà. Chúng ta có khả năng tiếp …

Source: Kinh Tinh yếu Bát Nhã – Làng Mai

Vài nhận xét về vấn đề dịch lại Tâm Kinh của thầy Nhất Hạnh

Nov 29, 2017 — VẤN ĐỀ DỊCH LẠI TÂM KINH CỦA THẦY NHẤT HẠNH Lê Tự Hỷ. bat nha tam kinh 2 Việc dịch lại Tâm Kinh của Thiền sư Nhất Hạnh tuy theo ý thầy là …

Source: Vài nhận xét về vấn đề dịch lại Tâm Kinh của thầy Nhất Hạnh

Về Các Bài Phê Bình Bản Dịch Mới Tâm Kinh Của Thiền Sư …

Dec 16, 2017 — bat nha tam kinh 2 Năm 2014, Thiền sư Thích Nhất Hạnh (TNH) đã cho đăng trên mạng một Bản dịch mới Tâm Kinh của Thầy, sang tiếng Việt (1) và …

Source: Về Các Bài Phê Bình Bản Dịch Mới Tâm Kinh Của Thiền Sư …

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (bản dịch của HT. Thích Nhất …

Nov 2, 2014 — Thích Nhất Hạnh – Làng Mai) – Làng Mai. Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính …

Source: Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (bản dịch của HT. Thích Nhất …

Phê bình Thích Nhất Hạnh đã biến đổi Tâm Kinh

Nov 5, 2017 — JAYARAVA: PHÊ BÌNH THÍCH NHẤT HẠNH · ĐÃ BIẾN ĐỔI TÂM KINH · by · Phê Bình Bản Dịch · “Cho nên trong Tánh Không · Không có sắc, thọ, tưởng · Cũng không …

Source: Phê bình Thích Nhất Hạnh đã biến đổi Tâm Kinh

Về bản dịch lại Tâm Kinh của TS Thích Nhất Hạnh | hodactuc

Mar 9, 2018 — Mà ‘thâm’ chính là tính từ (adjective) bổ nghĩa cho Bát Nhã Ba La Mật (Bát nhã sâu, thâm Bát nhã). TNH dịch thành ‘trong khi quán chiếu sâu sắc’ …

Source: Về bản dịch lại Tâm Kinh của TS Thích Nhất Hạnh | hodactuc

Videos

Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 33: Kinh Bát Nhã Hành 1 …

Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 34: Kinh Bát Nhã Hành 2 …

Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 37: Kinh Bát Nhã Hành 5 …

Author

Comments are closed.