Luyện Phật Gia Khí Công với thầy Thích Trung Đạo – CNSUK

Bai’ Phat Gia Khi’ Cong da’ng gia’ nga’n va’ng. Xin Tha’y goi cho con video na’y de con truye’n ba’ cho moi nguoi’ tap luyen de co’ 1 su’ …

Source: Luyện Phật Gia Khí Công với thầy Thích Trung Đạo – CNSUK

Luyện Phật Gia Khí Công với thầy Thích Trung Đạo

Nội dung liên quan đến nội dung 5 bài tập khí công 50 phút của pháp luân công. — 5 bài tập khí công 50 phút của pháp luân công. Chúng tôi mong rằng …

Source: Luyện Phật Gia Khí Công với thầy Thích Trung Đạo

Suy tim và thoái hóa cột sống thắt lưng bị đẩy lùi sau một năm …

Sau một năm tập Khí công Himalaya, ông Lê Triều Sâm đã có nhiều cải thiện … Tôi lên mạng tìm ngay được bài “Phật gia khí công” của thầy Thích Trung Đạo.

Source: Suy tim và thoái hóa cột sống thắt lưng bị đẩy lùi sau một năm …

Videos

>47:14Phật gia khí công. Chương trình huấn luyện khí công do Thầy Thích Trung Đạo chỉ dạy tại chùa Hoằng Pháp.YouTube · Phuoc Ngo · Mar 6, 2012

>27:32Comments · 12 THE KHI CONG THAY TRUNG DAO TANG CUONG SUC KHOE · 101 Lời dạy thần kỳ của ĐỨC PHẬT dù chỉ nghe 1 lần MAY MẮN GIÀU CÓ HẠNH PHÚC sẽ ập …YouTube · Huy Nhat · Jan 28, 2019

>12:0112 THE KHI CONG THAY TRUNG DAO TANG CUONG SUC KHOE · 528 Hz Positive Transformation, Emotional & Physical Healing, Anti Anxiety, Rebirth · 396 Hz, …YouTube · ntth11 · Feb 22, 2012

>47:30Bài Khí Công Phật Gia – Hướng Dẫn Thích Trung Đạo · Music in this video · Learn more.YouTube · ThichTroNhan · Nov 27, 2012

Author

Comments are closed.