TỰ HỌC

Phần 7: Cách đánh giá Backlink chất lượng

Blacklist

 1. Nằm trong list malware, phishing của Google. Tool: Sucuri.
 2. Traffic giảm đột ngột. Tool: Organic search, Ahrefs.
 3. Referring Domains, Referring Pages tăng giảm thất thường. Tool: Ahrefs.

 

Domain chất lượng

 1. Tuổi đời domain cao, lịch sử hoạt động ổn định. Tool: Wayback Machine.
 2. Backlink về từ các trang cùng chủ đề. Tool: Đánh giá thủ công / Majestic (My – Addr).  
 3. Traffic tăng đều.
 4. Anchor text có tỉ lệ tên thương hiệu và link trần cao.
 5. Số Refering domainsBacklinks tăng đều.
 6. Referring domains, sort theo cột Link to target. Backlink về từ những trang uy tín (chính phủ, trường đại học, trang báo lớn…) hoặc có nội dung liên quan.
 7. Outgoing links, sort theo cột Link from target. Số lượng outlink thấp và outlink tới các trang uy tín / nội dung liên quan.

 

Backlink chất lượng

 1. Backlink nằm trong bài viết, ngữ cảnh liên quan.
 2. Có traffic. Tool: Ahrefs.
 3. Link DoFollow tốt hơn NoFollow. Tools: Ahrefs / addon NoFollow.
 4. Link đến từ URL có sức mạnh cao (UR cao), external link thấp. Tool: Ahrefs.
 5. Độ tương tác tốt: có bình luận, có chia sẻ mạng xã hội….
 6. Vị trí có tỉ lệ click chuột cao. Tool: Crazy Eggs / HotJar.
 7. Backlink từ trang web có sức mạnh cao (UR cao), chủ đề liên quan, tuổi đời cao (Wayback Machine), traffic cao (Ahrefs), ưu tiên tên miền từ chính phủ / tổ chức giáo dục.
 8. Giới thiệu sơ lược tài liệu tham khảo. 

Phần tiếp theo:

Phần 8: Thực hành xây dựng Link Building

 

Tài liệu tham khảo