KIẾN THỨC SEO

Phần 7: Cách đánh giá Backlink chất lượng

Version 1

Domain chất lượng

 • Phổ biến ( DR, DA, CF cao)
 • Traffic cao
 • Liên quan
 • Ưu tiên domain Việt Nam

Backlink chất lượng

 • Backlink trong bài viết
 • Link DoFollow
 • Backlink đến từ domain chất lượng

 

Phần tiếp theo:

 

Version 2

Blacklist

 • Xem phần Referring Domainssort theo cột Links to target .  
 • Nằm trong list malware, phishing của Google. Tool: Sucuri.
 • Traffic giảm đột ngột. Tool: Organic search, Ahrefs (ngoại trừ lĩnh vực Y Dược).  
  • Lọc nhanh theo cột Traffic.
 • Cách xử lý backlink bẩn:

 

 

Domain chất lượng

 • Các công cụ hỗ trợ: Ahrefs, Majestic, Wayback Machine .
 • Xem phần Referring Domains, sort theo cột Links to target.
 • Traffic cao + Referring Domain trỏ về nhiều.
  • Cột Organic traffic và  cột Referring Domains.
 • Chủ đề liên quan. Tool: Đánh giá thủ công, Majestichoặc My Addr.
 • Lịch sử tên miền. Tool: Wayback Machine.
  • Tuổi đời domain cao.
  • Lịch sử hoạt động ổn định (check đầu, cuối, các điểm gián đoạn).

 

Backlink chất lượng

 • Backlink nằm trong bài viếttextlink ( Phần Anchor and backlink, Ahrefs).
 • Có traffic. Tool: Ahrefs.
 • Link DoFollow tốt hơn NoFollow. Tools: Ahrefs / addon NoFollow.
 • Link đến từ bài viết có UR cao, external link thấp. Tool: Ahrefs.
 • Độ tương tác tốt: có bình luận, có chia sẻ mạng xã hội….
 • Vị trí có tỉ lệ click chuột cao  (ngữ cảnh liên quan, nổi bật, cuối bài viết..).
 • Backlink đến từ domain chất lượng (đánh giá theo tiêu chí ở trên).
 • Giới thiệu sơ lược tài liệu tham khảo. 

 

Tài liệu tham khảo

 • SEO Signals Framework của Steven Kang. Xem tại đây.
 • Search Quality Guideline 2018 của Google. Xem tại đây.
 • What makes a high-quality backlink?, của Ahrefs. Xem tại đây.
 • The Definition of the High Quality Backlink của CognitiveSEO. Xem tại đây.
 • 7 “White Hat” Link Types that Can Get you Penalized in 2018 của Rick Lomas. Xem tại đây.
 • Những lưu ý khi sử dụng PBN để có hiệu quả tốt nhất của bạn Lê Thanh Sang. Xem tại đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *