HELLO WORLD

Phần 7: Cách đánh giá Backlink chất lượng

Blacklist

 • Xem phần Referring Domains, sort theo cột Links to target .  
  • Ưu tiên đánh giá domain có link dofollow, organic  traffic thấp, tên miền lạ.
 • Nằm trong list malware, phishing của Google. Tool: Sucuri.
 • Traffic giảm đột ngột. Tool: Organic search, Ahrefs (ngoại trừ lĩnh vực Y Dược). 

 

Domain chất lượng

 • Xem phần Referring Domains, sort theo cột Links to target.
 • Lịch sử tên miền. Tool: Wayback Machine.
  • Tuổi đời domain cao.
  • Lịch sử hoạt động ổn định.
  • Xem thông tin trong phần Summary  Snapshot.
 • Số lượng bài viết lớn, có traffic. Tool: Top Pages và Organic search, Ahrefs.
 • Backlink cùng chủ đề. Tool: Đánh giá thủ công / Majestic (My – Addr).  
 • Referring domains,  từ các trang uy tín/ nội dung liên quan.
 • Outgoing links, số lượng outlink thấp và outlink tới trang uy tín / nội dung liên quan.

 

Backlink chất lượng

 • Backlink nằm trong bài viếttextlink.
 • Có traffic. Tool: Ahrefs.
 • Link DoFollow tốt hơn NoFollow. Tools: Ahrefs / addon NoFollow.
 • Link đến từ URL có sức mạnh cao (UR cao), external link thấp. Tool: Ahrefs.
 • Độ tương tác tốt: có bình luận, có chia sẻ mạng xã hội….
 • Vị trí có tỉ lệ click chuột cao  ( ngữ cảnh liên quan, nổi bật, cuối bài viết..).
 • Backlink đến từ domain chất lượng (đánh giá theo tiêu chí ở trên).
 • Giới thiệu sơ lược tài liệu tham khảo. 

Phần tiếp theo:

Phần 8: Thực hành xây dựng Link Building

 

Tài liệu tham khảo

 • SEO Signals Framework của Steven Kang. Xem tại đây.
 • Search Quality Guideline 2018 của Google. Xem tại đây.
 • What makes a high-quality backlink?, của Ahrefs. Xem tại đây.
 • What metrics to use to check Expired Domain Quality của DOMCOP. Xem tại đây.
 • The Definition of the High Quality Backlink của CognitiveSEO. Xem tại đây.
 • 7 “White Hat” Link Types that Can Get you Penalized in 2018 của Rick Lomas. Xem tại đây.
 • Những lưu ý khi sử dụng PBN để có hiệu quả tốt nhất của bạn Lê Thanh Sang. Xem tại đây.
DMCA.com Protection Status