KIẾN THỨC SEO

Tối ưu mật độ Anchor Text

 • Nhập từ khóa chính. Tìm TOP 10 URL đối thủ (dùng trình duyệt ẩn danh).
 • Dùng Ahrefs, lấy anchor text TOP 5 URL từng đối thủ.
 • Phân loại anchor text của từng URL thành 5 loại:
  • Từ khóa chính xác.
  • Từ khóa liên quan.
  • Thương hiệu. Ví dụ: Compa Marketing.
  • Link trần (URL).
  • Từ khóa chung chung.
  • Dùng replace + sort cột anchor text để phân loại nhanh hơn. 
 • Tính mật độ anchor text của từng URL (dùng hàm COUNTIF).
 • Tính giá trị trung bình mật độ anchor text của TOP 5 URL (dùng hàm AVERAGE).
 • Từ khóa chính xác, ưu tiên trong bài viết (content) / textlink.
 • Điều chỉnh mật độ anchor text theo trung bình thị trường khi có biến động.
 • File demo mật độ anchor text cho từ khóa thi công nội thất,  xem tại đây.

 

Xem thêm: 

 

Tài liệu tham khảo

 • Anchor Text Guide for 2018 của Nathan Gotch, Gotch SEO (nên đọc). Xem tại đây.
 • A Complete Guide to Anchor Text Optimization for 2018 của Matt Diggity. Xem tại đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *