QUY TRÌNH SEO

File Quản lý dự án SEO (File Excel)

Hi bạn.

Quang đã tạo 1 file quản lý dự án SEO mẫu (Excel).

File quản lý gồm các mục quan trọng sau:

  • KPI và phân tích đối thủ
  • Quản lý Content SEO
  • Quản lý SEO Onpage
  • Quản lý Internal Link
  •  Quản lý Backlink
  • Thông tin đăng nhập

Mọi người xem TẠI ĐÂY.

Chúc bạn thành công!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *